Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/06/tcm/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:39       471743
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:40       477159
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:40       477635
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:41       475245
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:42       557511
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:42       466727
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:43       550871
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:43       457331
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:44       448640
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:45       433578
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:45       513146
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:46       498112
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:46       791650
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:47       668649
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:47       1034864
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:48       900758
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:48       902065
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:49       1040507
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:50       788581
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:50       585236
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:51       499157
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:52       520594
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:52       456112
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:53       473022
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:54       480483
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:54       483661
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:55       483714
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:55       478626
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:56       561804
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:57       469274
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:57       465820
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:58       549033
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:58       634585
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:59       624673
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:59       614520
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:00       603588
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:01       693961
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:01       1058434
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:02       919909
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:02       796623
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:03       921751
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:04       923139
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:05       1059607
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:05       689829
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:06       596987
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:07       518498
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:07       457250
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:08       570388
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:08       490718
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:09       583477
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:09       581774
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:10       485693
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:10       478567
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:11       391250
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:12       656570
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:12       464723
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:13       545356
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:13       534462
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:15       524050
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:15       711328
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:16       692021
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:16       917246
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:17       1196949
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:17       914981
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:18       1052997
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:18       1054943
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:19       922071
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:20       491410
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:21       500265
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:21       616487
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:21       550860
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:22       571438
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:23       489408
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:23       582456
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:23       581349
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:24       574289
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:25       567949
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:25       561373
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:26       555176
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:26       440918
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:27       592620
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:28       1060456
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:28       1060539
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:29       513194
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:29       568274
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:30       562352
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:30       462031
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:31       527702
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:32       688013
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:32       1046983
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:33       1049067
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:34       513065
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:34       574421