Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/06/tmin_2m/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:39       1275880
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:40       1271179
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:40       1270110
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:41       1267858
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:42       1267386
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:42       1266451
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:43       1265449
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:43       1313155
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:44       1304228
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:45       1297338
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:45       1289132
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:46       1284175
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:46       1278690
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:47       1276797
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:48       1275715
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:48       1274674
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:49       1271428
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:50       1270184
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:50       1268807
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:51       1269058
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:51       1266971
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:52       1264986
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:53       1264903
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:53       1264052
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:54       1263386
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:54       1263965
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:55       1263617
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:55       1262208
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:56       1262923
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:57       1261157
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:57       1262516
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:58       1307093
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:59       1300110
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 08:59       1291060
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:00       1281538
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:00       1273236
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:01       1270632
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:02       1270601
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:02       1269738
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:03       1269681
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:03       1268563
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:04       1266251
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:04       1263811
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:05       1262501
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:06       1259794
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:06       1258246
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:07       1256813
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:07       1256384
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:08       1255841
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:09       1253852
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:10       1253049
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:10       1252696
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:11       1253373
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:13       1252015
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:13       1251155
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:13       1299441
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:13       1293124
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:14       1286942
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:14       1280472
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:15       1271921
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:16       1268294
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:17       1270196
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:17       1266348
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:17       1262420
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:18       1261317
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:18       1260461
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:19       1259701
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:19       1259910
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:20       1258186
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:21       1257139
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:21       1256612
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:22       1255586
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:22       1254899
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:23       1255308
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:24       1253645
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:24       1252416
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:25       1251759
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:25       1250917
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:26       1249741
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:27       1290306
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:27       1276132
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:28       1267231
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:28       1261901
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:29       1260640
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:29       1257190
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:30       1247493
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:31       1246388
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:31       1298692
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:32       1285436
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:33       1271167
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:33       1267459
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:34       1263855
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 09:34       1261163