Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/06/tqr/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:39       200420
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:40       169190
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:41       172399
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:41       175837
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:41       180126
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:42       182491
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:43       181845
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:43       182047
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:44       178694
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:45       172952
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:45       170798
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:46       173052
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:46       175600
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:47       176436
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:47       179197
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:48       181374
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:49       185097
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:49       191578
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:50       197720
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:51       203415
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:51       209131
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:52       214965
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:52       185300
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:53       187577
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:53       219242
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:54       216217
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:55       213359
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:56       210213
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:56       175024
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:57       175905
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:57       175441
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:58       206879
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:58       141505
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:59       198864
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:00       165535
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:00       161838
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:01       188035
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:01       130253
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:02       131933
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:03       107056
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:03       107601
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:04       109151
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:04       111419
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:05       170740
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:06       176692
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:06       179817
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:07       217567
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:08       184998
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:08       219049
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:09       219651
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:10       219370
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:10       218907
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:11       181327
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:11       181898
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:12       179631
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:13       146753
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:13       148077
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:13       176771
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:14       174771
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:15       142860
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:15       115399
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:17       141494
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:17       200810
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:17       169997
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:18       144610
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:18       148520
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:19       183915
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:20       188315
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:20       224229
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:21       190757
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:22       225545
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:22       225304
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:23       223295
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:23       220303
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:24       217974
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:24       182068
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:25       180458
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:25       176399
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:26       171608
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:27       130175
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:27       191534
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:28       188836
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:28       184922
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:29       197491
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:30       210605
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:30       248440
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:31       207846
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:31       229403
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:32       181673
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:32       148692
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:33       185967
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:33       192396
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:34       197017