Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/06/tqs/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:39       398700
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:40       416673
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:40       368545
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:41       386601
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:41       399901
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:42       409447
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:43       416746
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:43       421375
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:44       350473
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:45       345873
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:45       408350
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:46       470687
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:46       383057
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:47       371847
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:48       363575
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:48       359364
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:49       355793
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:49       354276
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:50       354781
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:51       355509
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:51       353637
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:52       353218
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:53       351177
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:53       351870
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:54       353942
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:54       293105
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:55       357945
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:55       364719
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:56       309262
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:57       382827
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:57       389100
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:58       326162
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:58       325942
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 08:59       321415
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:00       313444
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:00       306865
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:01       301183
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:01       296149
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:02       292760
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:03       290039
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:03       346179
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:04       279355
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:05       273821
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:05       270399
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:06       268795
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:06       267263
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:07       323456
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:08       324763
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:08       269622
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:09       333459
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:09       279343
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:10       346162
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:11       353911
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:11       299130
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:12       366847
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:12       304401
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:13       362082
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:14       353296
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:15       345856
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:15       279909
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:16       274243
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:16       328932
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:17       266972
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:17       320857
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:18       316710
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:19       314283
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:19       313894
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:20       312472
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:20       257252
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:21       311358
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:21       255942
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:22       311106
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:23       313523
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:23       259485
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:24       322434
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:24       330788
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:25       278323
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:25       285077
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:26       291419
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:26       288326
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:27       257900
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:28       290246
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:28       340756
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:29       339849
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:30       342884
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:30       370319
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:31       336572
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:31       337503
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:32       308823
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:32       295698
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:33       298019
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:34       300538
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 13-Jun-2024 09:34       302898