Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/06/w_so_ice/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:40        2570
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:40        2549
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:40        75042
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:40        16860
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:40        3081
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:40        94353
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:40        42411
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:40        3990
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:40        2603
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:40        2581
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:40        75076
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:40        16807
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:40        3101
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:40        94366
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:40        42344
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:40        3917
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:41        2552
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:41        2545
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:41        75105
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:41        16813
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:41        3192
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:41        94361
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:41        42345
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:41        3946
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:41        2544
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:41        2464
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:41        75101
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:41        16841
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:41        3283
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:41        94350
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:41        42291
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:41        3934
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:42        2537
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:42        2530
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:42        75093
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:42        16687
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:42        3273
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:42        94354
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:42        42117
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:42        3953
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:43        2531
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:43        2527
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:43        75139
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:43        16728
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:43        3241
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:43        94343
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:43        42093
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:43        3974
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:43        2510
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:43        2522
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:43        75054
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:43        16723
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:43        3126
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:43        94346
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:43        41968
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:43        3968
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:44        2434
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:44        2418
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:44        75078
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:44        16700
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:44        3048
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:44        94370
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:44        41834
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:44        3962
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:44        2433
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:44        2436
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:44        75149
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:44        16635
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:44        2947
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:44        94333
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:44        41719
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:44        3882
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:45        2447
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:45        2429
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:45        75179
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:45        16590
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:45        2853
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:45        94342
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:45        41687
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:45        3869
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:45        2414
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:46        2434
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:46        75146
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:46        16609
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:46        2739
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:45        94323
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:46        41669
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:45        3810
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:46        2388
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:46        2368
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:46        75177
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:46        16507
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:46        2735
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:46        94377
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:46        41562
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:46        3897
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:47        2384
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:47        2346
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:47        75120
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:47        16422
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:47        2693
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:47        94382
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:47        41507
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:47        3826
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:47        2328
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:47        2318
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:47        75059
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:47        16336
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:47        2556
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:47        94369
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:47        41401
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:47        3790
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:48        2303
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:48        2244
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:48        75123
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:48        16364
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:48        2590
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:48        94381
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:48        41358
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:48        3859
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:49        2275
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:49        2205
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:49        75185
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:49        16334
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:49        2555
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:49        94368
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:49        41307
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:49        3843
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:49        2292
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:49        2153
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:49        75223
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:49        16255
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:49        2510
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:49        94389
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:49        41161
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:49        3835
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:50        2264
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:50        2218
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:50        75135
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:50        16209
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:50        2449
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:50        94389
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:50        41080
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:50        3809
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:50        2291
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:51        2106
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:50        75145
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:50        16138
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:50        2512
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:51        94364
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:51        40986
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:51        3824
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:51        2302
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:51        2192
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:51        75118
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:51        16114
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:51        2498
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:51        94378
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:51        40932
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:51        3829
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:52        2339
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:52        2159
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:52        75096
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:52        16008
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:52        2489
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:52        94396
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:52        40922
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:52        3801
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:52        2266
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:52        2051
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:52        75013
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:52        15965
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:52        2441
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:52        94382
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:52        40875
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:52        3769
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:53        2214
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:53        2050
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:53        75087
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:53        15912
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:53        2369
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:53        94383
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:53        40843
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:53        3774
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:53        2125
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:53        1990
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:53        75115
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:53        15850
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:53        2343
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:53        94377
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:53        40682
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:53        3771
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:54        2022
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:54        1919
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:54        75096
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:54        15797
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:54        2299
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:54        94384
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:54        40621
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:54        3678
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:55        1947
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:55        1851
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:55        75084
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:55        15751
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:55        2239
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:55        94370
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:55        40661
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:55        3623
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:55        1894
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:55        1841
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:55        75112
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:55        15671
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:55        2213
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:55        94374
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:55        40511
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:55        3610
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:56        1880
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:56        1774
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:56        75074
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:56        15631
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:56        2153
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:56        94379
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:56        40369
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:56        3570
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:57        1768
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:57        1703
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:57        75063
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:57        15586
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:57        2153
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:57        94352
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:57        40434
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:57        3549
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:57        1719
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:57        1646
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:57        75040
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:57        15553
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:57        2110
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:57        94360
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:57        40298
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:57        3481
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:58        1690
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:58        1627
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:58        75068
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:58        15494
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:58        2114
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:58        94368
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:58        40254
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:58        3442
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:58        1687
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:58        1589
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:58        75154
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:58        15449
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:58        2090
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:58        94343
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:58        40165
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:58        3444
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:59        1654
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:59        1523
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:59        75048
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:59        15375
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:59        2170
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:59        94366
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:59        40220
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:59        3379
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:00        1648
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:00        1572
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:00        75065
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:00        15369
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:00        2148
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:59        94373
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 08:59        40138
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:00        3426
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:00        1654
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:00        1574
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:00        75104
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:00        15284
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:00        2146
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:00        94354
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:00        40014
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:00        3402
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:01        1614
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:01        1540
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:01        75114
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:01        15232
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:01        2121
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:01        94359
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:01        39942
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:01        3323
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:01        1629
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:01        1557
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:01        75086
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:01        15210
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:01        2143
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:01        94342
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:01        39894
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:01        3362
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:02        1676
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:02        1608
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:02        75153
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:02        15058
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:02        2084
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:02        94339
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:02        39843
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:02        3335
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:03        1771
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:03        1613
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:03        75165
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:03        15117
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:03        2119
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:03        94339
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:03        39776
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:03        3389
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:03        1872
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:03        1628
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:03        75186
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:03        15114
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:03        2122
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:03        94335
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:03        39727
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:03        3394
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:04        2015
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:04        1686
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:04        75197
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:04        15011
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:04        2067
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:04        94340
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:04        39662
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:04        3398
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:04        2069
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:04        1684
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:04        75196
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:04        14891
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:04        2078
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:04        94348
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:04        39469
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:04        3388
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:05        2218
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:05        1696
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:05        75185
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:05        14932
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:05        2125
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:05        94345
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:05        39427
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:05        3436
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:05        2315
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:05        1668
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:05        75081
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:05        14887
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:05        2102
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:05        94340
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:05        39438
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:05        3415
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:06        2425
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:06        1738
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:06        75102
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:06        14745
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:06        2139
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:06        94329
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:06        39430
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:06        3443
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:07        2101
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:07        1711
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:07        75159
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:07        14748
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:07        2151
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:07        94342
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:07        39322
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:07        3347
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:07        1852
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:07        1693
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:07        75210
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:07        14684
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:07        2076
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:07        94343
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:07        39180
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:07        3403
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:08        1788
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:08        1648
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:08        75225
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:08        14681
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:08        2079
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:08        94345
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:08        39212
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:08        3400
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:09        1870
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:09        1639
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:09        75186
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:09        14661
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:08        2100
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:09        94363
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:09        39124
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:09        3373
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:09        1758
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:09        1589
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:09        75206
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:09        14545
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:09        2070
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:09        94368
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:09        39056
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:09        3345
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:10        1760
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:10        1578
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:10        75295
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:10        14555
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:10        2027
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:10        94363
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:10        39009
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:10        3359
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:10        1741
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:10        1556
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:10        75220
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:10        14492
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:10        2022
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:10        94348
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:10        39042
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:10        3387
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:13        1696
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:11        1488
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:12        75174
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:12        14473
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:11        1967
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:12        94352
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:12        38987
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:11        3330
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:13        1657
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:12        1524
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:13        75157
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:12        14388
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:12        1919
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:13        94389
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:12        38935
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:12        3337
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:13        1628
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:13        1461
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:13        75246
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:13        14384
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:13        1870
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:13        94379
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:13        38883
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:12        3322
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:13        1613
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:13        1479
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:13        75160
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:13        14240
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:13        1854
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:13        94387
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:13        38732
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:13        3315
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:13        1575
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:13        1486
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:13        75175
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:13        14217
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:13        1867
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:13        94388
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:13        38710
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:13        3372
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:14        1548
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:14        1444
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:14        75211
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:14        14190
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:14        1807
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:14        94385
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:14        38617
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:14        3303
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:15        1527
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:14        1439
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:14        75142
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:14        14052
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:15        1795
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:15        94366
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:15        38613
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:15        3315
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:16        1538
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:16        1450
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:16        75161
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:16        13977
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:16        1772
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:16        94365
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:16        38633
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:16        3302
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:16        1536
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:16        1444
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:16        75089
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:16        13927
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:16        1763
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:16        94359
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:16        38513
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:16        3173
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:16        1530
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:16        1467
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:16        75189
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:16        13781
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:16        1755
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:16        94377
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:16        38434
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:16        3261
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:17        1552
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:17        1449
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:17        75163
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:17        13759
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:17        1752
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:17        94368
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:17        38399
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:17        3197
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:18        1583
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:18        1455
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:18        75143
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:18        13708
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:18        1709
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:18        94371
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:18        38373
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:18        3249
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:18        1623
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:18        1466
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:18        75070
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:18        13662
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:18        1678
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:18        94368
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:18        38410
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:18        3265
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:19        1627
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:19        1485
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:19        75133
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:19        13598
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:19        1721
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:19        94361
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:19        38280
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:19        3269
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:19        1670
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:19        1462
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:19        75181
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:19        13524
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:19        1726
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:19        94373
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:19        38384
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:19        3190
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:20        1709
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:20        1494
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:20        75099
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:20        13487
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:20        1705
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:20        94355
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:20        38286
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:20        3249
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:21        1755
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:21        1470
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:20        75195
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:21        13360
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:20        1784
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:21        94371
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:21        38251
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:20        3190
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:21        1722
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:21        1494
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:21        75174
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:21        13327
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:21        1704
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:21        94345
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:21        38031
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:21        3175
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:21        1711
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:21        1467
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:21        75212
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:21        13353
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:21        1649
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:21        94366
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:21        38062
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:21        3179
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:22        1700
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:22        1432
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:22        75231
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:22        13261
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:22        1670
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:22        94371
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:22        38000
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:22        3218
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:23        1622
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:23        1461
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:23        75115
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:23        13194
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:23        1647
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:23        94367
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:23        38052
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:23        3189
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:24        1595
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:23        1443
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:24        75235
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:23        13167
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:23        1629
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:24        94361
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:23        38018
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:24        3169
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:24        1559
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:24        1431
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:24        75258
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:24        13126
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:24        1604
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:24        94360
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:24        37893
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:24        3144
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:24        1550
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:24        1374
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:24        75296
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:24        13109
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:24        1601
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:24        94368
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:24        37936
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:24        3071
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:25        1540
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:25        1322
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:25        75213
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:25        12950
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:25        1597
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:25        94353
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:25        37820
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:25        3123
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:26        1494
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:26        1351
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:26        75242
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:26        12910
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:26        1566
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:26        94371
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:26        37893
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:26        3158
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:26        1479
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:26        1318
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:26        75292
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:26        12846
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:26        1568
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:26        94351
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:26        37759
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:26        3162
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:27        1448
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:27        1313
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:27        75142
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:27        12679
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:27        1516
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:27        94356
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:27        37675
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:27        3080
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:28        1360
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:28        1277
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:28        75076
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:28        12529
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:28        1495
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:28        94364
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:28        37530
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:28        3060
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:28        1344
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:28        1252
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:28        75111
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:28        12321
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:28        1446
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:28        94368
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:28        37456
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:28        2986
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:29        1393
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:29        1231
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:29        75161
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:29        12189
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:29        1357
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:29        94361
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:29        37360
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:29        2965
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:29        1405
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:29        1232
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:29        75254
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:29        12074
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:29        1338
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:29        94309
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:29        37266
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:29        2908
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:30        1370
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:30        1212
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:30        75065
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:30        11938
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:30        1273
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:30        94357
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:30        37048
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:30        2922
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:30        1326
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:30        1180
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:30        75171
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:30        11733
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:30        1232
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:30        94374
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:30        36994
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:30        2888
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:31        1269
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:31        1135
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:31        75153
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:31        11569
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:31        1232
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:31        94375
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:31        36787
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:31        2807
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:32        1224
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:32        1129
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:31        75079
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:31        11301
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:32        1187
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:32        94373
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:32        36772
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:32        2863
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:32        1203
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:32        1139
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:32        75122
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:32        11238
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:32        1158
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:32        94361
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:32        36725
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:32        2827
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:33        1189
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:33        1140
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:33        75208
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:33        11058
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:33        1114
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:33        94357
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:33        36580
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:33        2863
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:33        1211
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:33        1123
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:33        75221
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:33        10929
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:33        1136
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:33        94375
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:33        36462
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:33        2786
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:34        1193
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:34        1097
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:34        75213
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:34        10830
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:34        1141
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:34        94378
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:34        36424
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:34        2734
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:35        1187
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:35        1105
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:35        75168
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:35        10673
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:35        1107
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:35        94386
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:35        36315
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 09:35        2760