Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/06/ww/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:39        74739
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:40        91569
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:41        97879
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:41       103663
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:42       106139
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:42       109261
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:43       110632
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:43       111038
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:44       110055
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:45       106930
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:45       103461
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:46       100278
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:46        97504
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:47        94635
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:48        93407
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:48        93440
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:49        92902
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:49        92798
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:50        93544
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:51        93651
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:51        92375
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:52        92123
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:52        92029
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:53        89619
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:53        90391
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:54        94322
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:55        98108
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:56       101824
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:56       106466
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:56       109568
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:57       110682
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:58       110418
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:58       109470
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 08:59       107423
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:00       104562
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:00       102542
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:01       100717
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:02        97800
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:02        95336
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:03        94403
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:03        93896
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:04        94684
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:04        94529
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:05        93785
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:06        93156
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:06        92940
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:07        91336
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:08        89378
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:08        89356
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:09        91566
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:09        95917
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:10        99717
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:11       102518
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:11       104356
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:12       104932
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:13       105496
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:13       104686
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:13       101801
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:14        99242
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:15        96754
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:16        94197
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:17        92740
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:17        91545
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:17        89286
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:18        88274
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:18        88436
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:19        88395
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:20        88881
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:20        89903
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:21        90892
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:22        90174
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:22        89806
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:23        90412
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:23        92492
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:24        96172
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:24        98587
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:25       100871
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:25       102443
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:26       103034
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:26        98773
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:27        92614
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:28        90156
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:28        89162
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:29        87805
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:30        88038
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:30        99095
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:31       103061
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:31       100265
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:32        94828
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:32        90556
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:33        89197
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:33        86865
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 18-Jun-2024 09:34        86603