Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/06/z0/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:39       1017412
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:40       1017997
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:40       1020335
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:41       1020713
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:42       1020372
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:42       1020140
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:43       1019885
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:43       1019481
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:44       1017969
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:44       1017740
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:45       1017351
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:46       1017856
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:46       1017759
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:47       1017727
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:47       1018091
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:48       1018212
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:49       1018238
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:49       1019149
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:50       1018718
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:50       1019862
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:51       1019259
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:52       1019397
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:52       1019834
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:53       1018622
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:54       1018489
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:54       1018196
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:55       1018177
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:56       1017605
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:56       1017241
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:57       1017135
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:57       1017474
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:58       1017317
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:58       1016831
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:59       1016335
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 08:59       1015268
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:00       1015149
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:01       1015057
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:01       1015167
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:02       1015041
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:03       1015870
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:03       1015992
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:04       1016384
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:04       1016350
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:05       1015980
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:06       1016323
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:07       1017431
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:07       1017001
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:07       1017381
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:08       1016425
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:09       1016713
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:09       1015504
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:10       1014376
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:10       1013220
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:12       1012918
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:12       1013181
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:12       1012906
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:13       1012527
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:13       1013319
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:15       1012357
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:15       1011384
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:15       1011421
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:16       1011409
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:17       1010281
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:17       1010974
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:18       1011115
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:18       1010761
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:19       1010711
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:20       1010396
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:21       1011097
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:21       1010789
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:21       1010384
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:22       1010244
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:23       1010428
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:23       1010399
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:23       1010052
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:24       1010059
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:25       1010291
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:25       1010261
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:26       1010520
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:26       1011799
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:27       1013664
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:28       1014245
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:28       1014351
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:29       1014678
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:29       1014164
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:30       1013383
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:30       1013021
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:31       1013317
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:32       1013046
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:32       1012902
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:33       1011748
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:33       1013442
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 22-Jun-2024 09:34       1012972