Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/09/fi/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:39       1159323
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:39       842091
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:39       1022586
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:39       852340
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:39       892701
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:39       1163394
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:39       1091335
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:39       1022068
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:39       899200
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:39       965859
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:39       1147758
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:39       1190102
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:39       1084911
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:39       1074391
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:39       1334369
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:39       1323574
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:39       1313004
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:39       1322229
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:39       1090713
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:39       1110452
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:39       1168553
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:39       846892
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:39       1026074
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:39       855581
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:39       895465
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:39       1163886
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:39       1091228
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:39       1023071
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:39       906137
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:39       966862
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:39       1144990
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:39       1194412
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:39       1083834
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:39       1073261
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:39       1332114
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:39       1313856
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:39       1316058
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:39       1323271
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:39       1093723
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:39       1116960
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1177531
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       861288
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1033814
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       862967
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       902400
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1167557
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1092916
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1026368
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       931378
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       971445
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1148534
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1199688
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1090989
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1076758
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1066172
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1323690
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1324299
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1332891
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1100686
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1124952
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1189688
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       871347
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1039159
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       869169
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       908853
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1171183
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1096000
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1031890
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       945275
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       975502
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1152563
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1219803
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1093803
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1079440
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1068219
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1329900
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1330333
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1087495
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1107904
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1131155
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1194361
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       869951
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1037979
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       869893
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       909823
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1169001
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1094229
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1028969
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       948529
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       971988
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1146828
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1206324
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1092200
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1074330
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1062993
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1328408
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1329183
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1089004
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1113587
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1135226
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1194919
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       871253
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1037651
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       867195
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       909236
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1165898
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1091763
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1025676
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       945154
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       969015
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1140857
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1203968
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1086792
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1069467
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1062409
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1318111
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1069358
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1085818
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1107943
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:40       1133715
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:41       1192933
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:41       867927
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:41       1032127
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:41       862917
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:41       905618
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:41       1162322
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:41       1088424
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:41       1022229
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:41       932634
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:41       963065
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:41       1135238
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:41       1185155
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:41       1081617
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:41       1068683
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:41       1058579
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:41       1058205
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:41       1065935
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:41       1082736
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:41       1108745
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:41       1132734
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:41       1194204
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:41       867008
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:41       1031561
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:41       861415
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:41       901999
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:41       1160605
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:41       1087815
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:41       1024415
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:41       915190
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:41       959545
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:41       1132942
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:41       1178383
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:41       1079125
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:41       1065829
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:41       1054312
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:41       1058105
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:41       1066742
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:41       1084373
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:41       1105989
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:41       1133499
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:41       1191820
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:41       863805
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1029606
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       861159
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       902167
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1160389
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1087245
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:41       1020641
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       898785
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       957522
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1132552
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:41       1164977
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1079300
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1066705
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:41       1054683
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1057991
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1068697
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1083110
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:41       1107256
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1135143
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1189338
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       862818
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1028936
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       859137
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       900613
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1158015
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1085656
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1016642
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       887998
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       954267
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1131562
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1165099
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1079035
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1066784
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1058501
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1060121
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1068354
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1084310
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1105876
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1132290
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1189042
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       861673
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1022770
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       854801
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       897010
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1155402
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1082529
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1015234
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       886396
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       952259
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1127311
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1153074
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1074557
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1065813
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1057894
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1060896
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1069762
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1083627
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1109108
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1132449
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1190397
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       857401
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1019318
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       852433
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       893283
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1152378
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1083346
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1015063
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       890735
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       949870
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1128826
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1140764
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1077910
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1063999
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1060426
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1065039
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1074383
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1089893
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1111415
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:42       1137850
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1191010
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       852534
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1013457
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       849228
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       890140
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1147074
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1086233
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1013347
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       888617
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       948647
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1125972
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1127678
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1077797
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1066736
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1061203
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1065711
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1076168
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1091947
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1113941
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1138015
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1195598
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       850721
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1009105
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1113713
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       889054
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1144979
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1083024
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1011735
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       884256
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       947806
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1128129
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1120842
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1080598
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1072335
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1067904
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1073992
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1083332
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1099575
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1121755
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1148144
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1195560
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       849370
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1005034
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1110348
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       888463
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1144629
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1081080
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1011094
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       888066
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       946111
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1126006
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1118866
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1077436
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1069154
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1069565
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1075696
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1085199
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1102703
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1125264
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1147049
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1197474
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1104444
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:44       1003192
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1109352
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1153761
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1143034
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1079325
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:44       1010820
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:44       889895
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:44       947481
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1127644
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1119589
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:44       1079354
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1071303
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:44       1070293
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:44       1077354
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:44       1087460
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:44       1105020
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1127790
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:43       1148855
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:44       1194333
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:44       1103644
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:44       1000911
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:44       1110035
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:44       884151
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:44       1142774
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:44       1076216
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:44       1011872
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:44       895561
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:44       948206
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:44       1127607
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:44       1122843
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:44       1079777
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:44       1070677
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:44       1071351
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:44       1075085
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:44       1084627
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:44       1102732
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:44       1122697
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:44       1146249
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:44       1190812
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:44       845655
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:44       999558
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:44       1111213
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:44       883558
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:44       1140988
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:44       1075228
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:44       1011319
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:44       902062
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:44       948670
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:44       1127650
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:44       1122467
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:44       1079579
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:44       1070736
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:44       1071422
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:44       1073930
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:44       1084021
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:44       1102985
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:44       1119916
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:44       1143826
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1187120
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       847507
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       999711
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       842888
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       883599
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1139962
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1073512
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1011961
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       902573
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       948689
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1129106
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1134098
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1080370
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1071233
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1073184
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1075211
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1084262
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1096623
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1119239
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1141281
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1185513
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       853031
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1002580
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       844705
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       888108
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1143074
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1078247
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1016947
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       903208
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       955850
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1136662
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1144780
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1084920
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1075494
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1075276
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1079831
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1087008
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1103131
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1120304
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1142722
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1187945
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       854351
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1003517
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       846754
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       890215
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1144962
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1078903
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1018522
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       907730
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       957131
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1140423
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1151471
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1088708
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1079496
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1079227
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1084683
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1088752
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1108331
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1126578
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1144505
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1192364
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       856999
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1003724
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       848568
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       891134
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1147433
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1081311
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1021515
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       912550
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       960740
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1145746
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1154059
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1093878
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1084899
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1083597
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1086882
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1095291
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1112919
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1132883
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:45       1149005
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       1199681
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       860253
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       1004287
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       850320
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       895149
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       1148652
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       1082077
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       1022642
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       924511
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       957830
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       1147595
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       1158034
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       1098694
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       1091131
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       1089177
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       1092521
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       1100256
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       1116536
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       1137594
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       1157500
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       1210105
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       861238
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       1006243
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       849292
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       896447
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       1147469
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       1083537
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       1020436
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       933249
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       959066
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       904793
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       1160001
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       1103578
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       1096865
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       1095594
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       1099309
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       1108266
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       1123090
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       1148518
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       1167484
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       1220637
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       862924
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       1007246
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       850694
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       897924
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       1150163
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       1082975
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       1020849
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       942160
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       963048
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       908920
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       1165889
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       1111317
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       1105198
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       1103816
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       1107670
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       1117943
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       1131096
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       1153817
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:46       1175970
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       1233729
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       866148
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       1005884
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       851770
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       899005
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       1148097
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       1086122
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       1022317
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       950249
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       967643
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       915235
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       1171432
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       1117744
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       1110694
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       1109627
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       1114341
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       1123089
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       1138786
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       1163440
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       1184091
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       1240483
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       866824
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       1005216
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       852364
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       899323
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       1148132
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       1087022
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       1021544
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       959545
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       968905
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       916383
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       1177613
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       1122159
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       1116025
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       1115327
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       1120017
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       1129554
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       1143713
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       1167957
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       1190881
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       1246467
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       869041
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       1005571
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       851704
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       899652
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       1150932
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       1087895
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       1022736
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       959044
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       971142
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       919964
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       1175518
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       1125005
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       1119290
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       1119589
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       1124205
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       1134257
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       1148940
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       1169159
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:47       1196103
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       1245259
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       866478
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       1000865
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       851209
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       898042
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       1147789
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       1083947
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       1019748
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       957758
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       970162
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       918637
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       1171586
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       1124434
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       1118855
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       1120226
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       1125904
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       1135748
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       1150513
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       1172613
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       1194488
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       1247388
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       865594
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       1001430
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       847924
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       896594
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       1148904
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       1082711
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       1019515
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       950497
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       964354
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       914808
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       1169309
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       1122551
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       1116584
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       1118447
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       1125137
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       1135456
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       1149941
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       1172420
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       1193816
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       1244723
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       861198
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       994418
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       845160
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       894179
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       1146881
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       1080879
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       1015845
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       939737
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       961972
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       910463
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       1165384
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       1118442
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       1114108
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       1116267
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       1122284
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       1132612
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       1148322
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       1170567
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:48       1192549
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:49       1227406
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:49       835132
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:49       978020
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:49       831982
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:49       882320
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:49       1133963
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:49       1074158
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:49       1011344
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:49       894504
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:49       955331
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:49       906434
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:49       1110219
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:49       1122836
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:49       1116622
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:49       1114699
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:49       1122226
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:49       1133240
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:49       1150107
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:49       1169850
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:49       1184974
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:51       1207980
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:51       838080
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:51       975824
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:51       830178
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:51       881457
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:51       893573
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:51       1081863
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:51       1018938
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:51       917477
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:51       967273
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:51       918195
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:51       1119320
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:51       1120189
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:51       1111317
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:51       1108477
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:51       1115716
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:51       1125914
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:51       1140482
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:51       1155884
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:51       1173682
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:51       1226603
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:51       857228
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:51       985111
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:51       837688
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:51       890865
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:51       903657
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:51       1088239
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:51       1021433
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:51       944289
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:51       974905
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:51       934009
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:51       1143755
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:51       912585
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:51       1132495
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:51       1131934
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:51       1136138
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:51       1146073
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:51       1159657
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:51       1172855
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 18-Jun-2024 11:51       1189891