Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/09/t_so/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:39       1264873
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:39       1184484
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:39       1344105
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:39       1346707
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:39       1243645
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:39       1271954
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:39       1346772
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:39       1271363
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:39       1212415
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:39       1266275
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:39       1184559
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:39       1344116
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:39       1353044
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:39       1250604
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:39       1272471
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:39       1346605
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:39       1273556
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:39       1221771
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       1267360
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       1184522
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       1344518
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       1359522
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       1252442
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       1272323
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       1346368
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       1275275
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       1226727
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       1258258
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       1184529
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       1344247
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       1365405
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       1247630
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       1272325
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       1347173
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       1265533
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       1228146
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       1252114
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       1184502
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       1344410
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       1369823
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       1241498
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       1272397
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       1347150
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       1259165
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       1225603
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       1231174
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       1184586
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       1344129
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       1373144
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       1230468
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       1272161
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       1347341
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       1238888
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       1220727
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:41       1215770
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:41       1184510
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:41       1343999
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:41       1374895
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:41       1216781
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:41       1272141
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:41       1347459
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:41       1221285
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:41       1212933
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:41       1194192
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:41       1184539
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:41       1343643
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:41       1374686
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:41       1198891
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:41       1272044
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:41       1347960
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:41       1196161
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:41       1388188
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       1360367
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       1184541
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       1344094
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       1373416
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       1363435
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       1272002
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       1348853
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       1359654
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       1374811
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       1347187
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       1184496
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       1343793
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       1370603
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       1346809
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       1271999
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       1348718
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       1343650
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       1361742
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       1344860
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       1184502
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       1344022
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       1366214
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       1334659
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       1272076
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       1348498
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       1337948
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       1350257
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       1345929
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       1184516
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       1344002
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       1362310
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       1329451
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       1272164
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       1348925
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       1337491
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       1340322
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:43       1347939
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:43       1184552
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:43       1344106
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:43       1357980
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:43       1326577
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:43       1272062
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:43       1348649
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:43       1337692
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:43       1333904
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:44       1347773
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:44       1184568
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:44       1343859
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:44       1355025
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:44       1325935
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:44       1271286
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:44       1348452
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:44       1336566
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:44       1328869
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:44       1348090
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:44       1184527
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:44       1344371
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:44       1351142
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:44       1324193
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:44       1271811
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:44       1348471
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:44       1336520
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:44       1325888
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:44       1347029
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       1184488
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       1345956
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:44       1349585
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:44       1323604
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:44       1272704
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       1349493
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:44       1334223
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:44       1324520
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       1343908
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       1184521
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       1345683
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       1346927
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       1320917
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       1272770
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       1349304
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       1330563
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       1321990
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       1340318
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       1184524
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       1346255
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       1344854
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       1318388
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       1272703
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       1349196
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       1325564
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       1318854
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       1342762
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       1184524
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       1345214
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       1342045
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       1318479
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       1272745
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       1348628
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       1329581
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       1316270
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       1357007
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       1184537
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       1345603
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       1339608
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       1330822
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       1272661
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       1347812
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       1347208
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       1320193
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       1193685
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       1184524
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       1345936
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       1337552
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       1350767
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       1273058
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       1347725
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       1191578
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       1329574
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       1210236
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       1184517
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       1345889
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       1335789
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       1190668
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       1272843
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       1347635
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       1211762
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       1344866
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       1234475
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       1184541
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       1346235
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       1336929
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       1212572
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       1273539
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       1347174
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       1240504
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       1361282
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:47       1248522
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:47       1184479
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:47       1346306
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:47       1339801
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:47       1230968
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:47       1273907
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:47       1346804
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:47       1255297
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:47       1377611
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:47       1262315
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:47       1184523
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:47       1346150
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:47       1344378
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:47       1243315
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:47       1273434
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:47       1346238
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:47       1270545
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:47       1210771
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       1262938
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       1184503
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       1346863
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       1349929
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       1248861
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       1273519
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       1346484
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       1272561
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       1220611
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       1264061
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       1184522
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       1346041
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       1356838
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       1251033
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       1273070
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       1345969
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       1273416
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       1226094
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       1254875
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       1184542
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       1346238
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       1362120
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       1246276
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       1273747
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       1346370
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       1263943
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       1227924
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       1249146
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       1184529
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       1346408
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       1367235
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       1240411
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       1272680
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       1346908
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       1258597
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       1225106
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       1231561
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       1184527
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       1346312
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       1370388
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       1230082
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       1273539
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       1346714
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       1238899
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       1220260
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       1216706
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       1184556
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       1346530
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       1371539
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       1215806
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       1273263
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       1347032
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       1222306
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       1212976
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       1339873
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       1184568
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       1346799
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       1355792
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       1320388
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       1273056
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       1348184
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       1329850
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       1328330
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:50       1340508
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:50       1184518
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:50       1347404
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:50       1337862
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:50       1314741
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:50       1274709
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:50       1347362
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:50       1327858
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:50       1311474
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:51       1265289
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:51       1184518
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:51       1347139
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:51       1341460
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:51       1245116
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:51       1274890
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:51       1344624
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:51       1273541
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:51       1212461