Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/09/w_so/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:39       739910
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:39       763003
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:39       741687
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:39       851302
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:39       811031
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:39       789864
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:39       775638
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:39       786237
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:39       736257
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:39       762188
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:39       741276
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:39       851490
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:39       810852
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:39       789609
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:39       775569
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:39       786172
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       733286
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       762054
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       741121
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       851181
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       810718
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       789612
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       775552
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       786191
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       731074
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       762367
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       741397
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       851349
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       811129
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       789779
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       775535
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       786017
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       729674
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       761643
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       741941
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       851279
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       811018
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       789896
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       775727
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       786101
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       729337
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       761754
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       741434
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       851557
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       810788
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       789766
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       775538
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:40       786402
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:41       729949
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:41       761308
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:41       741292
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:41       851301
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:41       810818
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:41       789697
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:41       775914
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:41       786014
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:41       731130
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:41       761282
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:41       741377
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:41       851384
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:41       810876
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:41       789619
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:41       775954
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:41       785978
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       733223
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       761756
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       741779
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       851381
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       811192
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       789986
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       775895
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       785632
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       735201
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       761447
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       741810
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       851455
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       811131
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       790023
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       775730
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       786462
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       736959
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       761637
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       741422
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       851471
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       811475
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       789956
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       775984
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       786022
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       739180
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       761393
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       741855
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       851133
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       811176
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       790030
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       775861
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:42       786234
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:43       740800
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:43       761664
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:43       741882
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:43       851168
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:43       811319
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:43       789885
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:43       775831
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:43       786067
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:44       742058
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:44       762192
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:44       742329
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:44       851321
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:44       811249
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:44       789997
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:44       775954
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:44       786122
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:44       743682
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:44       762277
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:44       741680
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:44       851075
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:44       811490
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:44       789914
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:44       776216
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:44       786269
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       744912
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:44       762678
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       742175
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       850978
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       812080
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       790284
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       775917
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:44       785965
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       746277
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       762578
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       741769
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       850951
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       812065
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       790128
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       775741
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       786310
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       747301
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       762546
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       742203
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       850982
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       812649
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       790195
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       776028
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       786094
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       748240
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       762549
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       741562
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       850673
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       812801
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       789992
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       775819
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:45       786076
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       748226
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       762768
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       741935
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       850802
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       812933
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       789841
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       775898
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       785978
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       747589
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       762456
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       741867
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       850855
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       813000
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       790356
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       776110
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       785890
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       747096
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       762583
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       742159
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       850842
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       813060
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       790260
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       776137
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       786085
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       744880
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       762319
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       741839
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       850862
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       813290
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       789903
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       775995
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:46       786025
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:47       742414
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:47       762074
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:47       741643
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:47       851158
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:47       812896
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:47       790211
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:47       775932
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:47       786054
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:47       740103
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:47       762147
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:47       741832
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:47       850881
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:47       812990
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:47       790291
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:47       776123
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:47       786110
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       736185
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       761736
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       741805
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       850759
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       812928
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       790393
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       776068
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       785986
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       732838
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       761774
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       741901
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       850788
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       812954
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       790606
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       776404
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       785892
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       730649
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       761766
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       742259
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       850901
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       812965
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       790687
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       776240
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       785859
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       729380
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       761699
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       741859
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       850818
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       812824
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       790532
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       776133
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:48       785875
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       729450
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       761810
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       742116
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       850557
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       813094
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       790570
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       776260
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       785931
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       730480
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       761997
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       741970
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       850728
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       813226
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       790433
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       776181
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       786079
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       741521
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       762089
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       742012
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       850717
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       814158
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       790617
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       776148
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:49       786712
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:50       748489
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:50       762509
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:50       741999
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:50       850479
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:50       814704
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:50       790661
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:50       776124
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:50       787364
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:51       739173
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:51       761526
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:51       742339
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:51       850323
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:51       814802
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:51       790509
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:51       776235
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 22-Jun-2024 11:51       787011