Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/09/w_so_ice/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:39        4506
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:39        4283
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:39        74927
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:39        19004
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:39        3845
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:39        94381
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:39        45127
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:39        5095
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:39        4503
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:39        4334
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:39        74920
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:39        18995
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:39        3839
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:39        94404
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:39        44992
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:39        5072
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:40        4488
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:40        4320
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:40        75028
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:40        18977
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:40        3833
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:40        94381
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:40        44931
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:40        5102
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:40        4442
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:40        4301
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:40        74998
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:40        18909
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:40        3802
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:40        94375
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:40        44767
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:40        5071
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:40        4404
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:40        4221
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:40        74986
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:40        18907
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:40        3791
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:40        94390
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:40        44631
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:40        5069
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:41        4375
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:41        4269
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:41        75011
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:41        18836
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:41        3841
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:41        94366
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:41        44579
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:41        5053
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:41        4462
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:41        4250
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:41        75076
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:41        18853
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:41        3814
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:41        94389
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:41        44502
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:41        5078
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:41        4469
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:41        4334
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:41        75194
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:41        18785
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:41        3851
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:41        94381
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:41        44396
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:41        5063
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:42        4456
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:42        4274
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:42        75114
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:42        18658
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:42        3700
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:42        94381
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:42        44312
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:42        5053
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:42        4665
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:42        4327
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:42        75103
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:42        18622
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:42        3550
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:42        94376
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:42        44248
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:42        5014
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:42        5006
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:42        4390
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:42        75151
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:42        18628
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:42        3501
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:42        94387
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:42        44173
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:42        4992
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:42        5620
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:43        4536
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:42        75112
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:42        18596
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:42        3515
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:42        94272
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:42        44051
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:42        4998
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:43        6382
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:43        4688
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:43        75067
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:43        18503
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:43        3583
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:43        94395
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:43        43969
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:43        5004
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:43        6776
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:43        4788
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:43        74996
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:43        18443
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:43        3722
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:43        94359
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:43        43913
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:43        5032
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:43        6658
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:43        4826
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:43        75030
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:43        18439
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:43        3845
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:43        94392
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:43        43788
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:43        5064
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:44        6412
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:44        4723
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:44        75031
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:44        18295
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:44        3880
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:44        94380
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:44        43716
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:44        5061
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:44        6017
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:44        4643
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:44        75032
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:44        18210
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:44        3786
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:44        94330
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:44        43553
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:44        5087
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:44        5471
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:44        4643
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:44        75076
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:44        18143
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:44        3821
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:44        94396
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:44        43463
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:44        5079
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:45        5148
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:45        4431
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:45        75093
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:45        18137
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:45        3840
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:45        94366
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:45        43419
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:45        5092
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:45        4861
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:45        4365
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:45        75152
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:45        18052
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:45        3849
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:45        94385
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:45        43348
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:45        5077
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:45        4673
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:45        4416
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:45        75190
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:45        17933
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:45        3797
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:45        94384
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:45        43266
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:45        5072
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:46        4608
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:46        4351
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:46        75131
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:46        17876
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:46        3840
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:46        94388
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:46        43230
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:46        5087
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:46        4609
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:46        4382
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:46        75140
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:46        17795
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:46        3820
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:46        94375
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:46        43113
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:46        5065
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:46        4584
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:46        4297
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:46        75115
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:46        17713
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:46        3835
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:46        94378
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:46        43056
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:46        5046
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:47        4561
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:47        4267
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:47        75096
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:47        17691
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:47        4020
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:47        94376
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:47        42995
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:47        5051
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:47        4526
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:47        4291
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:47        75058
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:47        17581
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:47        4018
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:47        94391
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:47        42933
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:47        5034
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:47        4541
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:47        4450
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:47        75015
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:47        17541
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:47        4017
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:47        94401
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:47        42866
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:47        5041
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:48        4549
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:48        4435
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:48        75046
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:48        17456
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:48        3921
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:48        94362
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:48        42842
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:48        5012
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:48        4540
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:48        4444
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:48        75111
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:48        17441
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:48        3997
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:48        94369
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:48        42791
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:48        5007
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:48        4516
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:48        4437
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:48        75162
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:48        17410
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:48        4018
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:48        94407
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:48        42613
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:48        5016
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:48        4507
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:48        4391
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:48        75189
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:48        17304
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:48        3949
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:48        94346
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:48        42523
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:48        4999
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:49        5056
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:49        4641
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:49        75185
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:49        16888
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:49        3819
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:49        94355
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:49        42267
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:49        4834
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:51        5165
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:51        4443
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:51        75048
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:51        16483
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:51        3941
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:51        94352
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:51        41763
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:51        4909
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:51        4443
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:51        4267
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:51        75076
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:51        15993
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:51        3755
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:51        94357
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:51        41363
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 18-Jun-2024 11:51        4809