Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/12/clct/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:39       1100383
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:40       1089301
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:40       1078096
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:41       1053956
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:42       1030975
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:42       995449
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:43       968529
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:43       952898
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:44       935870
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:44       925698
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:45       928482
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:46       928820
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:46       936468
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:47       942213
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:48       949485
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:48       964375
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:49       973214
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:50       985130
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:50       1009448
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:51       1056480
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:51       1088547
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:52       1104949
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:53       1110536
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:53       1117534
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:54       1124250
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:54       1125362
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:55       1124374
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:56       1125752
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:56       1128516
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:57       1124105
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:57       1117913
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:58       1112557
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:59       1110107
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:59       1113967
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:00       1109672
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:00       1104004
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:01       1104147
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:02       1100010
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:02       1098049
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:03       1106180
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:04       1111942
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:04       1122854
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:05       1136747
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:05       1152794
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:06       1164306
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:07       1164021
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:07       1162447
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:08       1161062
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:08       1168302
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:09       1171978
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:09       1173732
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:10       1174117
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:11       1172652
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:11       1169707
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:12       1168795
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:13       1161358
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:13       1160291
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:14       1169087
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:14       1167228
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:15       1161168
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:16       1153850
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:16       1149661
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:17       1149244
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:18       1151686
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:18       1154642
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:19       1155720
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:19       1157714
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:20       1162842
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:21       1176106
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:21       1176667
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:22       1180461
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:22       1172986
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:23       1167200
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:23       1161638
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:24       1165038
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:25       1159483
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:25       1154752
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:26       1147390
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:27       1139559
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:27       1121140
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:28       1119510
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:28       1110660
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:29       1122966
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:29       1172999
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:30       1170204
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:31       1145831
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:31       1086814
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:32       1065086
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:33       1102126
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:33       1121137
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:34       1118118
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:34       1183177
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:35       1193547