Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/12/fi/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:39       1250232
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:39       811295
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:40       965870
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:39       809933
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:39       878429
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:39       893379
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:39       1080471
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:39       1030951
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:39       839932
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:39       990587
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:39       950214
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:40       1051084
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:39       1164809
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:40       1158638
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:39       1155247
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:39       1157790
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:39       1167205
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:39       1178490
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:39       1193483
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:39       1211256
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:40       1244551
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:40       809046
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:40       962781
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:40       808430
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:40       875402
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:40       889063
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:40       1076810
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:40       1025656
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:40       848452
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:40       983795
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:40       940303
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:40       1056704
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:40       1154194
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:40       1147856
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:40       1143871
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:40       1147547
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:40       1157358
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:40       1168290
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:40       1184068
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:40       1202694
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:41       1242336
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:41       814600
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:41       964117
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:41       810156
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:41       878506
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:41       893211
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:41       1078389
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:41       1026850
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:41       869113
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:41       987449
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:41       941376
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:41       1061912
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:41       1153540
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:41       1146133
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:41       1144701
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:41       1147576
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:41       1156841
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:41       1165954
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:41       1180890
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:41       1202066
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:41       1238321
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:41       812331
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:41       962547
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:41       808896
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:41       877898
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:41       892345
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:41       1077867
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:41       1021758
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:41       874884
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:41       978816
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:41       936525
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:41       1067950
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:41       1148049
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:41       1139533
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:41       1138193
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:41       1141849
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:41       1150455
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:41       1159852
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:41       1173592
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:41       1194899
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:42       1233451
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:42       817001
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:42       962120
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:42       808232
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:42       878833
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:42       893108
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:42       1078963
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:42       1020298
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:42       874794
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:42       976935
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:42       935667
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:42       1074606
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:42       1145094
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:42       1138297
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:42       1138577
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:42       1141137
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:42       1150184
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:42       1160872
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:42       1172907
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:42       1194068
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:43       1226870
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:43       815727
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:42       959692
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:42       806009
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:42       876787
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:42       889830
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:42       1076965
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:43       1017352
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:42       865271
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:43       972072
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:42       930228
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:43       1085467
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:43       1142333
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:43       1136400
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:43       1135250
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:42       1137438
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:43       1145132
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:42       1156070
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:42       1171861
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:42       1189006
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:43       1222142
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:43       819191
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:43       960732
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:43       806226
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:43       875989
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:43       890093
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:43       1073803
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:43       1016827
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:43       863584
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:43       972152
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:43       930471
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:43       1077874
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:43       1138589
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:43       1133322
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:43       1132179
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:43       1134875
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:43       1142801
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:43       1153926
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:43       1165783
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:43       1183760
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:44       1219961
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:44       817614
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:44       960412
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:44       807448
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:44       878087
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:44       890748
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:44       1076134
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:44       1020409
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:44       865253
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:44       973393
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:44       931857
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:44       1072032
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:44       1141255
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:44       1135961
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:44       1135858
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:44       1137380
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:44       1144868
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:44       1155764
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:44       1170206
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:44       1183598
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:44       1218792
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:44       821135
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:44       958616
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:44       808949
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:44       876431
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:44       1139041
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:44       1076737
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:44       1022691
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:44       874972
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:44       974285
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:44       932183
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:44       1071992
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:44       1143982
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:44       1137656
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:44       1138106
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:44       1140441
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:44       1147922
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:44       1158439
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:44       1169713
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:44       1181195
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:45       1219871
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:45       819342
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:45       960256
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:45       811016
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:45       878402
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:45       1139739
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:45       1081916
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:45       1022360
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:45       879476
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:45       977184
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:45       933112
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:45       1064430
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:45       908008
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:45       906699
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:45       1144184
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:45       1144208
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:45       1156365
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:45       1165290
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:45       1173963
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:45       1183767
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:46       1221363
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:46       818448
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:46       960231
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:46       1069139
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:46       876779
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:46       1139426
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:46       1079819
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:46       1021629
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:46       883735
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:45       976768
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:46       932344
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:46       1062851
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:46       907949
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:46       907044
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:46       1150288
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:46       1152217
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:46       1157024
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:46       1164516
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:46       1176443
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:46       1188042
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:46       1221090
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:46       818613
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:46       962072
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:46       1071123
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:46       876731
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:46       1137997
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:46       1080096
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:46       1021096
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:46       887339
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:46       977674
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:46       932736
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:46       1064186
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:46       910106
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:46       909868
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:46       910216
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:46       1155216
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:46       1161116
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:46       1167423
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:46       1178282
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:46       1190469
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:47       1217982
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:47       1059797
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:47       963677
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:47       1070694
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:47       875202
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:47       1137601
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:47       1076827
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:47       1019732
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:47       887841
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:47       975212
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:47       933786
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:47       1061963
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:47       910146
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:47       909424
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:47       910122
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:47       1154253
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:47       1160262
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:47       1168716
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:47       1178781
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:47       1188842
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:47       1214649
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:47       1060106
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:47       965253
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:47       1072758
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:47       874366
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:47       1134997
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:47       1077614
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:47       1018732
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:47       890597
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:47       975732
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:47       931370
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:47       1059070
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:47       907657
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:47       906134
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:47       907914
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:47       1149831
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:47       1156107
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:47       1164924
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:47       1176751
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:47       1182831
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:48       1208803
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:48       1059013
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:48       967581
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:48       1073661
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:48       873087
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:48       1129842
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:48       1077000
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:48       1016970
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:48       896715
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:48       971899
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:48       927162
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:48       1060776
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:48       905724
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:48       904064
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:48       1143915
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:48       1146407
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:48       1154369
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:48       1159571
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:48       1172893
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:48       1179548
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       1204970
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       817634
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       967603
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:48       1076283
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:49       872496
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:49       1131234
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:49       1076578
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:49       1015834
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:49       902459
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       971017
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       929013
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       1066823
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:49       905559
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       903920
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       1141172
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:49       1141855
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       1151026
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       1159546
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       1170243
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       1177996
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:49       1201924
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       819080
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       972112
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       809270
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:49       873776
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       1132545
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       1076136
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       1016895
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:49       901085
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       970368
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       927956
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       1070696
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:49       906165
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       1136297
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       1135776
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       1138545
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       1146405
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       1155974
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       1167734
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       1174282
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       1201123
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       821320
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       974260
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       810278
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       873190
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       1131623
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       1075572
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       1016687
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       902552
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       969402
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       927822
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       1072005
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       904563
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       1135088
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       1134224
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       1136785
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       1142796
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       1151699
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       1164438
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       1176404
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       1201029
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       826100
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       979184
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       811047
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       873675
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       1133076
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       1077606
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       1020159
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       900565
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       971752
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       929063
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       1072166
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       905724
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       1134974
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       1134193
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       1137636
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       1143663
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       1153413
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       1163841
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:50       1172220
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:51       1203705
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:51       828305
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:51       982008
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:51       815376
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:51       874482
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:51       1135118
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:51       1077918
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:51       1018980
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:51       903054
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:51       972309
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:51       928875
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:51       1073065
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:51       906409
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:51       1135433
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:51       1133708
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:51       1140098
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:51       1145822
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:51       1154913
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:51       1164125
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:51       1175610
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:52       1211673
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:52       831017
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:51       985904
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:52       819589
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:52       877381
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:52       1138646
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:52       1079468
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:51       1022060
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:52       907966
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:52       973066
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:52       930564
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:52       1073361
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:51       908551
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:52       1138559
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:52       1140123
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:51       1141086
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:52       1147900
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:52       1158468
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:52       1166544
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:52       1180767
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:52       1222723
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:52       837573
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:52       992927
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:52       824706
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:52       880122
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:52       1140498
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:52       1079920
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:52       1022611
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:52       913196
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:52       975362
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:52       932218
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:52       1071986
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:52       909403
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:52       1140176
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:52       1141639
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:52       1144075
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:52       1149686
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:52       1160010
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:52       1170334
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:52       1184638
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:53       1229493
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:53       838072
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:53       994731
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:53       828164
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:53       880630
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:53       1143310
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:53       1082621
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:53       1022851
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:53       912960
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:53       975882
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:53       934234
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:53       1071349
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:53       912664
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:53       1142042
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:53       1139568
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:53       1145540
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:53       1149239
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:53       1161299
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:53       1174873
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:53       1189767
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:53       1237576
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:53       842074
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:53       997906
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:53       832737
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:53       882660
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:53       1146703
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:53       1084231
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:53       1022806
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:53       918347
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:53       975654
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:53       934734
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:53       1071709
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:53       912240
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:53       1143359
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:53       1145469
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:53       1147470
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:53       1154336
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:53       1164508
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:53       1177251
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:53       1194397
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:54       1240269
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:54       844331
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:54       1000183
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:54       836887
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:54       883847
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:54       1149910
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:54       1084702
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:54       1022517
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:54       919450
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:54       974775
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:54       933532
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:54       1073132
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:54       912968
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:54       1145076
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:54       1146294
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:54       1147084
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:54       1155272
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:54       1163767
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:54       1177677
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:54       1195844
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:55       1240403
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:54       845362
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:54       1003350
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:55       836768
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:54       883430
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:55       1151651
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:55       1084667
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:55       1021995
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:55       926870
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:54       973225
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:54       931050
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:55       1076531
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:55       910000
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:55       1142989
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:55       1144622
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:55       1147485
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:55       1153064
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:55       1163013
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:55       1177494
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:55       1194364
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:55       1235577
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:55       847208
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:55       1005635
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:55       838632
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:55       885213
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:56       1153177
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:56       1085037
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:55       1022200
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:56       921843
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:55       970241
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:55       930644
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:55       1083252
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:56       1147626
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:55       1141877
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:56       1143408
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:56       1145556
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:55       1151858
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:56       1161324
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:56       1172854
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:55       1192309
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:56       1233059
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:56       843303
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:56       1004829
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:56       837824
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:56       884876
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:56       889648
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:56       1083984
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:56       1022000
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:56       917589
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:56       968162
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:56       926903
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:56       1079862
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:56       1144117
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:56       1137784
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:56       1136750
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:56       1143012
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:56       1148880
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:56       1156979
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:56       1170276
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:56       1189018
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:56       1227177
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:57       842129
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:56       1006695
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:56       835725
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:57       885177
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:57       889746
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:57       1084513
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:57       1020510
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:57       908495
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:57       967184
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:57       924840
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:57       1080993
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:57       1141493
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:56       1136143
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:57       1137502
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:56       1140443
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:57       1145459
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:57       1156110
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:57       1167095
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:57       1184864
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:57       1222992
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:57       839524
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:57       1007244
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:57       833202
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:57       883474
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:57       887239
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:57       1083934
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:57       1018505
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:57       898018
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:57       963127
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:57       922721
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:57       1081468
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:57       900994
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:57       1135437
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:57       1135552
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:57       1137822
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:57       1144121
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:57       1154590
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:57       1164910
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:57       1182514
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:58       1220491
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:58       836678
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:58       1007875
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:58       833423
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:58       882022
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:58       885680
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:58       1083279
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:58       1017070
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:58       887389
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:58       963382
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:58       919587
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:58       1080468
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:58       899184
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:58       1133977
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:58       1135128
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:58       1137424
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:58       1143978
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:58       1153937
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:58       1164695
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:58       1179426
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:58       1219284
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:58       843310
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:58       1011714
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:58       835495
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:58       882887
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:58       885652
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:58       1082810
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:58       1015234
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:58       888533
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:58       965253
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:58       921524
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:58       1089451
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:58       900891
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:58       1137668
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:58       1137389
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:58       1140416
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:58       1145642
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:58       1156750
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:58       1168261
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:58       1179604
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:59       1219399
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:59       843342
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:59       1011401
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:59       834755
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:59       880976
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:59       882719
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:59       1081122
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:59       1014500
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:59       888731
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:59       963656
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:59       920149
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:59       1091918
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:59       901557
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:59       1139171
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:59       1139429
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:59       1142656
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:59       1147475
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:59       1157065
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:59       1169150
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:59       1181968
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:00       1218885
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:00       845871
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:00       1014065
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:59       838291
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:00       883276
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:00       883118
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:00       1083284
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:00       1016026
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:00       888476
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:00       964220
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:00       919975
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:00       1093591
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:00       903359
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:00       1142680
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:00       1142607
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:00       1145585
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:00       1150628
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 14:59       1159476
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:00       1171189
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:00       1181125
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:00       1222102
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:00       844662
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:00       1014545
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:00       837384
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:00       883326
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:00       882018
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:00       1082707
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:00       1015356
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:00       894817
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:00       964041
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:00       922730
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:00       1093123
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:00       906311
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:00       1148018
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:00       1147024
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:00       1149586
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:00       1154251
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:00       1163348
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:00       1174156
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:00       1186383
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:01       1223653
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:01       846742
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:01       1017065
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:01       839153
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:01       884183
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:01       883176
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:01       1083081
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:01       1017118
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:01       902605
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:01       961720
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:01       924124
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:01       1096032
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:01       907866
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:01       1151277
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:01       1149797
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:01       1153325
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:01       1158320
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:01       1168655
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:01       1179263
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:01       1190245
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:01       1219390
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:01       846098
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:01       1016039
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:01       839421
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:01       883862
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:01       881513
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:01       1080548
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:01       1015500
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:01       907229
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:01       961672
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:01       923132
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:01       1097112
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:01       906310
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:02       1148653
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:01       1148529
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:02       1151568
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:01       1158147
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:02       1166984
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:01       1178134
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:01       1190662
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:02       1215084
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:02       846912
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:02       1016280
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:02       839372
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:02       884689
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:02       1153741
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:02       1078341
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:02       1012994
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:02       907277
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:02       960718
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:02       923699
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:02       1093640
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:02       906388
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:02       1147841
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:02       1147901
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:02       1150635
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:02       1155866
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:02       1164982
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:02       1174148
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:02       1186055
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:03       1211920
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:02       845631
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:02       1015339
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:02       840050
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:03       884106
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:02       879237
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:02       1076639
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:02       1011938
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:03       910687
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:02       959644
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:02       922126
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:03       1092697
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:02       1149379
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:02       1145485
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:02       1146939
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:03       1148579
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:03       1152936
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:03       1162182
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:02       1172836
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:02       1183333
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:03       1207153
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:03       846095
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:03       1015506
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:03       840309
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:03       882754
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:03       875208
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:03       1076671
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:03       1010787
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:03       911616
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:03       960996
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:03       921652
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:03       1094894
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:03       1147770
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:03       1143432
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:03       1144878
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:03       1146938
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:03       1153096
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:03       1161294
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:03       1171115
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:03       1181038
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:04       1204167
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:04       847501
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:04       1015906
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:04       837995
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:04       879347
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:04       873620
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:04       1075089
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:04       1009977
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:04       915869
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:04       960328
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:04       920030
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:04       1104811
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:03       1146674
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:04       1143129
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:04       1143354
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:04       1145801
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:04       1150937
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:04       1161334
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:04       1169686
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:04       1178639
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:04       1200846
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:04       849924
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:04       1018689
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:04       839169
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:04       879437
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:04       872428
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:04       1074386
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:04       1012429
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:04       915753
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:04       959653
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:04       921374
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:04       1108318
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:04       1146571
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:04       1142492
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:04       1142268
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:04       1144715
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:04       1150449
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:04       1159585
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:04       1167025
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:04       1177332
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:05       1200845
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:05       850130
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:05       1018221
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:05       838848
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:05       876952
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:05       870981
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:05       1075428
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:05       1012887
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:05       920368
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:05       961525
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:05       919834
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:05       1111441
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:05       1144698
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:05       1141869
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:05       1141419
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:05       1143146
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:05       1148667
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:05       1156985
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:05       1166441
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:05       1178404
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:06       1202514
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:06       850436
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:06       1018198
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:06       841228
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:06       877830
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:06       871759
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:06       1075639
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:06       1015118
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:06       919001
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:06       962124
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:06       919048
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:06       1111664
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:06       1144166
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:06       1140352
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:06       1140019
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:06       1141945
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:06       1148504
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:06       1156560
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:06       1167144
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:06       1178125
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:06       1207400
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:07       852575
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:06       1019858
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:07       842986
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:06       880284
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:07       874106
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:06       1078820
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:06       1017788
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:06       925524
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:06       966836
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:06       923028
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:06       1114041
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:07       1145652
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:06       1142510
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:07       1142298
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:06       1143641
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:06       1150330
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:06       1159471
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:06       1168963
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:06       1181428
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:07       1216490
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:07       852879
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:07       1019943
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:07       844488
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:07       881528
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:07       875251
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:07       1077904
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:07       1018396
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:07       928655
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:07       967749
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:07       923785
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:07       1113708
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:07       1147368
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:07       1144396
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:07       1143378
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:07       1145369
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:07       1153778
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:07       1163029
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:07       1174045
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:07       1187211
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:07       1222882
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:07       853426
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:07       1021305
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:07       844985
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:07       885077
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:07       879389
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:07       1080540
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:07       1021268
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:07       932546
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:07       971380
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:07       926088
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:07       1116569
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:07       1150347
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:07       1146711
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:07       1146494
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:07       1149142
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:07       1156703
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:07       1166070
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:07       1176961
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:07       1189324
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:08       1230199
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:08       857899
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:08       1022292
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:08       846595
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:08       886990
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:08       881065
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:08       1080987
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:08       1021147
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:08       941158
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:08       970242
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:08       928413
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:08       1117434
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:08       1151531
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:08       1148157
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:08       1148083
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:08       1151759
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:08       1159484
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:08       1169736
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:08       1180871
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:08       1196258
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:09       1231434
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:08       860495
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:08       1023647
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:09       848519
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:08       889031
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:09       881052
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:09       1081022
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:08       1023033
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:08       942132
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:09       972827
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:08       927367
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:09       1126313
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:09       1152529
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:08       1149532
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:08       1149947
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:09       1153891
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:09       1159795
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:08       1169397
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:09       1180809
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:09       1196238
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:09       1231211
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:09       860829
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:09       1022977
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:09       852935
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:09       889020
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:09       881664
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:09       1079643
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:09       1024252
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:09       942647
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:09       972356
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:09       926889
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:09       1127265
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:09       1150740
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:09       1147688
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:09       1149133
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:09       1153204
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:09       1158036
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:09       1166865
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:09       1179070
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:09       1196458
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:10       1228456
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:10       858468
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:10       1023485
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:10       851668
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:10       888891
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:10       881775
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:10       1078336
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:10       1021930
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:10       937278
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:10       967509
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:10       1172163
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:10       1123454
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:10       1147528
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:10       1145062
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:10       1146837
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:10       1149827
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:10       1154603
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:10       1162835
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:10       1176040
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:10       1192687
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:11       1222775
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:10       856341
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:10       1024128
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:10       849953
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:10       888461
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:10       880923
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:11       1078614
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:10       1019023
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:11       934440
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:10       965869
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:11       1167702
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:10       1124127
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:10       1141955
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:11       1141313
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:11       1141852
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:11       1145410
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:11       1149279
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:11       1158223
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:11       1169413
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:11       1187412
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:11       1217154
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:11       856085
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:11       1024570
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:11       849391
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:11       888786
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:11       879792
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:11       1076481
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:11       1016086
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:11       929164
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:11       963912
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:11       1164104
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:11       1131788
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:11       1137043
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:11       1136475
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:11       1137780
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:11       1140549
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:11       1145274
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:11       1153395
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:11       1166318
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:11       1181453
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:11       1212834
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:12       852672
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:12       1024198
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:12       849130
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:12       890296
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:12       880079
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:12       1075492
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:12       1013242
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:12       924207
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:12       958370
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:12       1157399
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:12       1136429
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:12       1131808
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:12       1130927
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:12       1133094
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:12       1135173
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:12       1140105
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:12       1148433
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:12       1161730
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:12       1176953
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:12       1208000
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:12       850902
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:12       1023573
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:12       848890
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:12       889950
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:12       880110
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:12       1074473
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:12       1010249
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:12       917419
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:12       955778
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:12       1152194
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:12       1134342
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:12       1127021
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:12       1125952
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:12       1128506
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:12       1131080
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:12       1136726
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:12       1145902
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:12       1157361
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:12       1170678
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:13       1205802
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:13       851060
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:13       1025945
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:13       853000
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:13       892254
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:13       881206
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:13       1075063
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:13       1009278
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:13       910282
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:13       956704
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:13       1151882
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:13       1131975
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:13       1125973
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:13       1125460
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:13       1126884
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:13       1130151
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:13       1135981
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:13       1142079
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:13       1155258
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:13       1168442
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:14       1204475
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:14       850069
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:14       1024297
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:14       853990
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:14       892058
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:14       881827
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:14       1074177
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:14       1008833
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:14       904628
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:14       953673
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:14       1149027
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:14       1124021
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:14       1124025
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:14       1123650
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:14       1124194
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:14       1127508
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:14       1134946
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:14       1141830
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:14       1153338
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:14       1167643
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:14       1203673
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:14       848353
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:14       1022493
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:14       853529
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:14       894481
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:14       884164
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:14       1075737
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:14       1008602
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:14       901884
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:14       954036
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:14       1148169
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:14       1121470
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:14       1124627
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:14       1123077
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:14       1123466
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:14       1126318
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:14       1133204
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:14       1142210
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:14       1152578
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:14       1167045
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:15       1204042
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:15       848449
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:15       1021634
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:15       853617
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:15       893012
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:15       1152677
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:15       1075384
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:15       1008006
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:15       896198
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:15       952106
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:15       1146134
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:15       1122675
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:15       1124259
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:15       1121863
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:15       1123039
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:15       1126087
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:15       1132697
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:15       1140826
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:15       1153510
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:15       1168195
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:15       1200031
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:15       848129
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:15       1019948
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:15       850974
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:15       890632
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:15       1151303
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:15       1070580
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:15       1006356
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:15       899082
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:15       949128
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:15       1142463
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:15       1124202
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:15       1119662
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:15       1119345
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:15       1120114
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:15       1122354
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:15       1130950
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:15       1140030
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:15       1152694
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:15       1164193
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:16       1192651
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:16       844725
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:16       1017455
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:16       848334
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:16       888101
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:16       1145882
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:16       1068051
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:16       1000037
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:16       904712
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:16       943060
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:16       1137224
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:16       1124540
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:16       1113566
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:16       1113125
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:16       1113501
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:16       1118157
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:16       1124986
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:16       1135289
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:16       1147269
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:16       1159464
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:16       1187540
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:16       843145
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:17       1015067
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:16       846443
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:16       888578
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:17       1144694
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:17       1063668
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:17       998130
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:16       910189
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:17       938281
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:17       1130884
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:16       1128462
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:17       1107885
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:16       1107885
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:17       1108459
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:17       1113511
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:17       1120226
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:16       1130713
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:16       1143353
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:17       1153878
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:17       1184435
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:18       844628
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:17       1018344
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:18       847104
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:18       887192
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:17       1144154
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:17       1060350
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:18       994812
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:18       919252
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:18       936013
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:17       1129561
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:17       1142124
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:17       1106241
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:17       1104251
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:17       1105352
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:17       1110994
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:17       1117532
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:17       1126589
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:17       1139419
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:17       1153472
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:18       1179768
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:18       848122
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:18       1019956
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:18       847934
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:18       887270
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:18       878138
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:18       1056754
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:18       993194
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:18       922216
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:18       934767
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:18       1125611
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:18       1145206
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:18       1103220
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:18       1099945
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:18       1102273
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:18       1107003
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:18       1113476
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:18       1121444
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:18       1134616
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:18       1147457
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:19       1177158
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:19       852702
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:19       1022533
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:19       849127
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:18       888856
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:19       879065
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:19       1057034
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:19       993030
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:19       927450
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:18       932873
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:19       1124094
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:18       1152090
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:19       1100482
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:18       1098358
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:19       1099357
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:19       1103788
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:19       1109368
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:19       1119011
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:18       1131265
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:19       1144381
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:19       1173358
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:19       856014
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:19       1025713
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:19       851468
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:19       891542
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:19       880677
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:19       1059811
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:19       994174
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:19       930080
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:19       932822
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:19       1124177
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:19       1159438
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:19       1098869
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:19       1095976
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:19       1095442
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:19       1100487
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:19       1106473
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:19       1116977
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:19       1126749
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:19       1139889
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:20       1172012
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:20       859849
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:20       1029569
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:20       854010
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:20       894174
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:20       882036
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:20       1058797
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:20       993347
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:20       930599
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:20       935399
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:20       1125273
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:20       1165249
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:20       1099134
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:20       1096648
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:20       1095583
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:20       1099733
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:20       1107035
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:20       1119002
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:20       1126590
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:20       1139065
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:20       1175067
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:20       864667
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:20       1032078
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:20       855556
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:20       896330
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:20       883745
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:20       1059840
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:20       993671
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:20       937532
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:20       934004
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:20       1126177
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:20       1167203
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:20       1100428
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:20       1097723
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:20       1098111
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:20       1100532
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:20       1110616
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:20       1119676
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:20       1127832
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:20       1139754
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:21       1178906
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:21       867765
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:21       1032974
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:21       857525
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:21       897170
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:21       885423
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:21       1059530
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:21       993846
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:21       946602
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:21       934812
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:21       1127605
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:21       1168462
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:21       1101431
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:21       1098868
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:21       1099172
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:21       1100777
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:21       1106808
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:21       1116833
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:21       1128077
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:21       1141777
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:22       1186085
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:22       869665
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:21       1036103
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:21       861108
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:22       898681
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:22       886633
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:22       1058402
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:22       993248
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:21       955381
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:21       936953
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:22       1126925
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:22       1171049
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:22       1101379
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:22       1098234
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:22       1099522
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:22       1101055
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:22       1107425
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:22       1117581
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:22       1129184
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:22       1144984
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:22       1191364
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:22       872362
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:22       1036139
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:22       863728
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:22       900507
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:22       887980
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:22       1058869
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:22       990959
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:22       961086
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:22       936103
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:22       1128903
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:22       1174854
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:22       1101977
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:22       1099435
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:22       1099158
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:22       1101351
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:22       1106925
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:22       1117741
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:22       1130091
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:22       1147398
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:23       1198505
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:23       876738
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:23       1038204
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:23       867253
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:23       902711
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:23       891152
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:23       1060477
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:23       993844
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:23       972899
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:23       936963
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:23       1130565
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:23       1182852
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:23       1103976
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:23       1103811
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:23       1100296
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:23       1102473
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:23       1110925
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:23       1119012
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:23       1132137
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:23       1153203
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:23       1201091
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:23       877594
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:23       1038896
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:23       867466
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:23       903498
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:23       892273
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:23       1061048
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:23       994578
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:23       977134
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:23       937792
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:23       1130406
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:23       1192815
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:23       1104142
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:23       1100288
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:23       1100373
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:23       1104107
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:23       1107732
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:23       1117689
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:23       1131992
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:23       1154441
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:24       1203065
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:24       877541
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:24       1038346
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:24       868463
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:24       905103
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:24       893765
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:24       1062053
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:24       994836
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:24       974306
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:24       938196
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:24       1127958
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:24       1197713
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:24       1100560
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:24       1097960
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:24       1097844
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:24       1099595
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:24       1106152
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:24       1117390
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:24       1130837
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:24       1151739
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:24       1201234
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:24       872886
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:24       1038898
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:24       866556
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:24       903170
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:24       893539
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:24       1062420
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:24       992210
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:24       971988
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:24       935620
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:24       1124074
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:24       1198650
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:24       1094542
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:24       1093251
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:24       1092830
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:24       1095696
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:24       1100468
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:24       1112552
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:24       1125815
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:24       1150091
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:25       1197456
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:25       870041
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:25       1036299
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:25       863323
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:25       903991
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:25       893066
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:25       1061885
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:25       989999
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:25       960786
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:25       931700
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:25       1119784
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:25       1193409
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:25       1089167
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:25       1086416
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:25       1086444
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:25       1088517
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:25       1095844
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:25       1105755
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:25       1120721
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:25       1142527
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:26       1192110
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:26       867514
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:25       1034780
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:26       861618
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:26       901410
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:26       892929
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:26       1060099
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:26       987252
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:26       952266
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:25       927591
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:26       1114876
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:25       1190762
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:26       1086081
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:25       1080977
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:26       1080728
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:25       1082625
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:26       1088704
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:25       1100523
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:26       1115195
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:26       1135391
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:27       1185308
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:27       866758
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:27       1033870
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:27       857596
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:27       901547
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:27       891488
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:27       1059304
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:27       984967
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:27       945914
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:27       925046
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:27       1111770
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:27       1189507
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:27       1081845
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:27       1077616
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:27       1077742
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:27       1079440
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:27       1084666
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:27       1095716
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:27       1111294
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:27       1130500
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:27       1180234
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:27       865890
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:27       1032431
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:27       856132
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:27       902964
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:27       893487
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:27       1057035
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:27       981568
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:27       935917
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:27       922408
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:27       1109434
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:27       1191597
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:27       1077789
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:27       1073369
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:27       1074410
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:27       1075005
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:27       1080765
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:27       1093580
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:27       1108232
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:27       1127170
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:27       1177148
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:27       862156
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:28       1029043
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:27       859731
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:28       907069
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:28       894173
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:28       1060171
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:28       984057
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:28       934863
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:28       922995
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:28       1113229
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:28       1185119
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:27       1080058
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:27       1076247
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:27       1075328
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:28       1079201
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:27       1084736
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:28       1097309
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:28       1116813
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:28       1136353
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:28       1176808
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:28       858781
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:28       1027330
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:28       858279
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:28       903117
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:28       888155
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:28       1056270
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:28       980392
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:28       935986
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:28       921436
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:28       1110218
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:28       1176228
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:28       1078203
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:28       1076972
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:28       1080530
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:28       1082219
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:28       1089295
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:28       1104781
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:28       1125742
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:28       1140515
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:29       1172137
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:29       861582
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:29       1030284
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:29       859084
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:29       898183
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:29       885142
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:29       1050174
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:29       979239
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:29       944250
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:29       921403
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:29       1115234
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:29       1179593
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:29       1085970
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:29       1080538
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:29       1083404
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:29       1086555
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:29       1093613
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:29       1107507
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:29       1124583
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:29       1139557
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:29       1177777
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:29       861989
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:29       767575
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:29       864933
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:30       902034
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:30       887770
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:30       1057176
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:30       985488
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:29       954314
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:30       931009
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:30       1128873
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:30       1194807
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:29       1103132
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:30       1095466
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:29       1095215
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:29       1097661
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:30       1107036
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:30       1117793
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:29       1132943
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:30       1150658
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:30       1199001
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:30       864231
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:30       774888
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:30       864515
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:30       901871
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:30       888689
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:30       1062128
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:30       992779
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:30       968441
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:30       941814
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:30       1142690
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:30       943450
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:30       1113704
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:30       1110264
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:30       1109500
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:30       1112113
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:30       1119583
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:30       1130748
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:30       1144471
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:30       1163183
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:31       1220823
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:31       873797
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:30       781157
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:30       868030
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:30       904183
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:31       890229
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:31       1064289
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:31       997756
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:30       983614
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:30       949915
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:30       1154189
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:31       960062
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:31       1122361
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:31       1119974
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:31       1120430
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:30       1123830
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:30       1131727
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:30       1141222
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:30       1161114
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:31       1180033
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:31       1216198
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:31       872785
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:31       778428
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:31       867505
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:31       899719
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:31       888033
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:31       1057597
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:31       994301
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:31       973899
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:31       947236
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:31       1145427
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:31       950658
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:31       1114142
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:31       1112806
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:31       1114166
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:31       1119007
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:31       1126920
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:31       1137171
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:31       1153338
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:31       1173351
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:32       1197857
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:32       870228
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:32       775668
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:32       865872
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:32       896034
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:32       881053
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:32       1051940
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:32       989395
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:32       959291
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:32       940593
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:32       1136772
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:32       1201434
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:32       1105093
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:32       1102837
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:32       1103913
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:32       1109146
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:32       1116458
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:32       1126866
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:32       1140222
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:32       1157163
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:32       1195413
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:32       858808
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:32       1032475
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:32       862660
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:32       895866
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:33       879658
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:32       1051471
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:32       989970
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:32       952766
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:32       942599
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:32       1140856
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:33       1182324
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:32       1109657
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:32       1106189
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:33       1112015
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:33       1117032
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:32       1123718
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:32       1133729
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:32       1144607
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:32       1160966
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:33       1188083
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:33       852187
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:33       1025095
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:33       860712
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:33       894833
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:33       879737
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:33       1054852
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:33       989690
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:33       942349
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:33       943069
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:33       1142793
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:33       1188822
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:33       1109279
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:33       1106866
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:33       1112004
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:33       1115036
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:33       1121146
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:33       1132025
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:33       1143012
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:33       1156128
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:33       1174092
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:33       851355
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:33       1028314
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:33       860419
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:33       895228
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:33       879979
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:33       1053165
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:33       986801
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:33       947783
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:33       939911
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:33       1134229
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:33       1214410
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:33       1102514
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:33       1096283
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:33       1100967
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:33       1103386
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:33       1108794
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:33       1119139
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:33       1132942
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:33       1146347
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:34       1175603
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:34       854728
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:34       765171
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:34       863332
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:34       898215
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:34       883548
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:34       1055029
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:34       991685
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:34       957186
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:34       947280
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:34       1139538
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:34       1237692
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:34       1106285
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:34       1101369
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:34       1102294
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:34       1106752
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:34       1111710
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:34       1118442
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:34       1130953
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:34       1144187
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:35       1199270
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:35       855267
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:35       766645
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:35       863577
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:35       896787
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:35       884129
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:35       1056018
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:35       999366
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:35       971723
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:35       956954
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:35       1148039
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:35       1246614
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:35       1116153
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:35       1111726
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:35       1112824
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:35       1116309
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:35       1122159
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:35       1130469
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:35       1142804
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:35       1158517
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:35       1223344
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:35       861981
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:35       1017224
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:35       864419
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:35       900376
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:35       886757
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:35       1062644
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:35       1003530
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:35       976875
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:35       961768
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:35       1155558
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:35       1251695
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:35       1122587
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:35       1119399
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:35       1121721
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:35       1125029
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:35       1135247
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:35       1144397
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:35       1157113
icon-eu_europe_regular-lat-lon_pressure-level_2..> 21-Jun-2024 15:35       1176978