Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/12/h_snow/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:39        13239
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:40        13228
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:40        13194
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:41        13188
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:42        13174
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:42        13096
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:43        13051
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:43        13100
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:44        13077
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:45        13056
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:45        13011
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:46        13107
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:46        13071
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:47        13105
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:47        13025
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:50        13047
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:50        13013
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:50        12925
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:50        12960
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:51        12800
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:51        12885
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:52        12850
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:53        12733
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:53        12633
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:54        12648
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:54        12662
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:55        12581
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:56        12538
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:56        12507
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:57        12493
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:57        12460
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:58        12467
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:59        12386
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:59        12404
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:00        12399
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:00        12375
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:01        12412
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:02        12409
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:02        12392
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:03        12438
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:04        12345
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:04        12237
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:05        12151
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:05        12154
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:06        12109
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:07        12062
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:07        12043
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:08        11981
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:08        11932
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:09        11900
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:09        11973
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:10        11867
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:11        11839
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:12        11783
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:12        11797
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:13        11767
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:13        11779
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:14        11744
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:14        11754
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:15        11822
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:16        11762
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:16        11741
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:17        11737
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:18        11712
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:18        11716
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:19        11707
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:19        11602
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:20        11540
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:20        11549
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:21        11538
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:22        11470
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:22        11447
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:23        11392
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:23        11412
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:24        11328
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:25        11279
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:25        11257
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:27        11222
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:27        11188
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:27        11166
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:28        11056
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:28        11029
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:29        10953
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:29        10948
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:30        10815
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:31        10785
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:31        10777
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:32        10707
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:33        10643
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:33        10645
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:34        10644
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:34        10554
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:35        10501