Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/12/hzerocl/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:39       1041906
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:40       1044235
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:40       1045739
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:41       1047366
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:42       1045300
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:42       1044345
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:43       1044841
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:43       1042739
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:44       1042548
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:44       1041090
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:45       1041681
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:46       1040509
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:46       1040953
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:47       1039848
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:47       1040378
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:50       1040867
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:49       1041999
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:50       1043829
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:50       1044953
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:51       1046706
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:51       1046459
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:52       1050653
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:53       1055425
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:53       1059421
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:54       1062527
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:54       1062333
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:55       1061296
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:56       1059233
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:56       1057249
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:57       1055158
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:57       1051912
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:58       1052951
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:59       1049713
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:59       1050012
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:00       1050330
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:00       1048426
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:01       1048071
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:02       1047982
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:02       1046812
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:03       1046119
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:04       1044170
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:04       1044558
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:05       1046051
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:05       1046200
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:06       1047830
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:07       1049264
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:07       1051001
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:08       1052941
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:08       1052999
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:09       1052917
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:09       1052682
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:10       1051961
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:11       1049821
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:11       1049441
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:12       1048511
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:13       1046401
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:13       1045599
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:14       1043984
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:14       1043287
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:15       1042862
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:16       1041850
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:16       1039876
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:17       1040464
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:18       1040178
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:18       1039166
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:19       1039040
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:19       1040298
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:20       1040271
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:21       1042307
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:21       1047159
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:22       1051076
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:22       1054995
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:23       1056665
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:23       1057855
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:24       1056661
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:25       1055005
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:25       1051591
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:26       1051405
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:27       1050148
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:27       1044558
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:28       1039608
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:28       1038498
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:29       1037547
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:29       1048657
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:30       1058842
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:31       1055972
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:31       1048321
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:32       1042266
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:33       1039808
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:33       1038837
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:34       1039110
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:34       1047862
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:35       1057324