Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/12/mh/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:32       777627
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:32       802058
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:32       825140
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:32       814710
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:32       718012
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:32       631768
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:32       557561
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:32       502210
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:32       457740
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:32       383247
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:32       327506
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:32       287771
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:32       269659
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:32       268739
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:33       297756
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:33       327194
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:33       375379
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:33       446154
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:33       571944
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:33       692988
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:33       754312
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:33       782004
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:33       796226
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:33       809997
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:33       816743
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:33       821102
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:33       823776
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:33       800654
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:33       719295
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:33       643567
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:33       584409
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:33       538992
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:33       474192
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:33       385537
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:33       324112
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:33       285298
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:33       273637
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:33       291447
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:33       330058
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:34       366945
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:34       428546
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:34       518326
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:34       630878
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:34       728358
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:34       787598
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:34       808864
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:34       822379
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:34       831988
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:34       839416
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:34       840175
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:34       839893
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:34       831657
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:34       759225
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:34       670055
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:34       617820
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:34       559206
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:34       471637
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:35       383236
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:35       318654
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:35       284057
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:35       282483
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:35       301404
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:35       338302
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:35       396597
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:35       467971
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:35       536103
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:35       629519
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:35       720778
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:35       775611
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:35       801069
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:35       810281
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:35       815292
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:35       817333
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:35       823521
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:35       830851
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:35       828591
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:35       751384
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:35       686381
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:35       610015
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:35       377475
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:35       291052
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:36       406245
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:36       631160
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:36       833691
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:36       847058
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:36       836278
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:36       596550
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:36       359085
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:36       291999
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:36       383094
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:36       649913
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:36       823245
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:36       836394