Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/12/pmsl/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:39       1266345
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:40       1261150
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:40       1263181
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:41       1258472
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:42       1256204
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:42       1252311
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:43       1244088
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:43       1244681
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:44       1245401
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:45       1247822
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:45       1252716
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:46       1251242
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:46       1250952
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:47       1247437
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:48       1243764
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:48       1240550
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:49       1239174
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:50       1235869
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:50       1235893
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:51       1239665
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:52       1247117
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:52       1255145
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:53       1259407
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:53       1263310
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:54       1264336
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:54       1261477
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:55       1257576
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:56       1258229
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:56       1254213
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:57       1251132
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:58       1248947
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:58       1249951
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:59       1251944
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:59       1252767
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:00       1255903
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:01       1254457
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:02       1033462
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:02       1030987
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:03       1029852
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:03       1028185
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:04       1031304
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:04       1031462
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:05       1032025
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:06       1037014
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:07       1042144
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:07       1045579
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:08       1052552
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:08       1058185
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:09       1060197
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:11       1060590
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:11       1064020
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:11       1062485
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:12       1057060
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:12       1052983
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:13       1047205
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:13       1045429
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:14       1040689
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:15       1038971
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:15       1037472
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:16       1034446
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:17       1033573
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:17       1033369
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:18       1031611
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:18       1261591
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:19       1258359
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:20       1254462
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:20       1253817
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:21       1256231
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:21       1260047
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:22       1267038
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:23       1272390
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:23       1278644
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:24       1280583
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:25       1281214
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:26       1278567
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:26       1274400
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:27       1262813
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:27       1253752
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:28       1243748
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:29       1233854
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:29       1228788
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:30       1220055
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:30       1213904
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:31       1233115
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:31       1249773
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:32       1244836
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:33       1225970
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:33       1215753
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:34       1213420
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:34       1204747
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:35       1201439
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:36       1225463
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:36       1248240