Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/12/ps/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:39       1020316
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:40       1018197
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:40       1018777
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:41       1018935
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:42       1018832
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:42       1019323
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:43       1020821
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:43       1022758
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:44       1023937
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:45       1025308
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:45       1027542
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:46       1028148
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:46       1029140
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:47       1031297
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:47       1031896
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:48       1033223
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:49       1032556
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:50       1032113
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:50       1031761
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:51       1032175
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:51       1032069
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:52       1031458
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:53       1031249
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:53       1031163
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:54       1031774
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:54       1031501
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:55       1031623
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:56       1030915
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:56       1030628
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:57       1031516
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:57       1032224
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:58       1032421
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:59       1033656
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:59       1033828
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:00       1034747
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:00       1036320
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:01       1037088
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:02       1036900
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:02       1037300
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:03       1037936
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:03       1037422
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:04       1037576
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:05       1036645
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:05       1035865
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:06       1036057
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:07       1035111
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:07       1034593
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:08       1034137
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:08       1032606
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:09       1030781
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:09       1030030
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:10       1029440
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:11       1027812
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:11       1027726
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:12       1027587
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:13       1026566
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:13       1027365
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:14       1027036
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:14       1027907
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:15       1030059
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:16       1028653
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:16       1029192
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:17       1029292
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:18       1029458
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:18       1030043
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:19       1028570
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:19       1028099
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:20       1026802
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:21       1023886
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:21       1021904
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:22       1020288
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:22       1018878
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:23       1016598
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:23       1015167
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:24       1013942
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:25       1012508
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:25       1010734
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:26       1010889
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:27       1009049
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:27       1010609
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:28       1013364
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:28       1014407
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:29       1015772
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:29       1015448
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:30       1013569
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:31       1011158
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:31       1011382
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:32       1012719
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:33       1010791
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:33       1008769
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:34       1007735
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:34       1005424
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:35       1005696