Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/12/qv_s/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:39       1290070
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:40       1284691
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:40       1280467
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:41       1272775
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:42       1266346
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:42       1256828
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:43       1246853
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:43       1236933
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:44       1233499
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:44       1232559
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:45       1232529
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:46       1233053
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:46       1232138
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:47       1229620
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:47       1233793
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:48       1234644
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:49       1242119
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:50       1252892
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:50       1265325
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:51       1274814
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:51       1282786
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:52       1288552
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:53       1294528
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:53       1294939
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:54       1294790
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:54       1290227
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:55       1284684
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:56       1275264
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:56       1269567
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:57       1261578
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:57       1251849
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:58       1242367
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:59       1236645
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:59       1234853
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:00       1232959
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:01       1231490
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:01       1230263
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:02       1227489
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:02       1228166
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:03       1234273
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:04       1242625
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:04       1249599
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:05       1260354
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:05       1269330
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:06       1277359
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:07       1281714
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:07       1286256
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:08       1287663
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:08       1288458
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:09       1283559
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:09       1278744
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:10       1269341
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:11       1261151
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:11       1254760
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:12       1242074
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:13       1233704
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:13       1229375
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:14       1227961
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:14       1227088
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:15       1225927
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:16       1226085
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:16       1224550
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:17       1224860
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:18       1231184
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:18       1238772
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:19       1245402
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:19       1257817
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:20       1268958
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:21       1276237
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:21       1281635
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:22       1286780
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:22       1289118
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:23       1289533
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:23       1286336
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:24       1281916
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:25       1274252
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:25       1265735
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:26       1257154
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:27       1246908
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:27       1230794
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:28       1227912
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:28       1229595
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:29       1252891
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:29       1283934
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:30       1295438
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:31       1274543
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:31       1243561
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:32       1224162
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:33       1226390
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:33       1224815
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:34       1255763
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:34       1286709
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:35       1295217