Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/12/snow_con/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 14:39         194
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 14:40        2205
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 14:40        2875
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 14:41        3091
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 14:42        3741
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 14:42        4256
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 14:43        4660
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 14:43        5262
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 14:44        5628
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 14:45        5834
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 14:45        6147
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 14:46        6527
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 14:47        6783
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 14:47        7224
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 14:48        8002
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 14:49        9277
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 14:49        10750
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 14:50        12386
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 14:50        13863
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 14:51        13019
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 14:52        13742
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 14:52        14155
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 14:53        12912
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 14:54        13668
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 14:54        14197
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 14:55        14774
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 14:56        15388
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 14:56        15990
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 14:57        16681
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 14:57        17273
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 14:59        17754
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 14:59        18131
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 14:59        18643
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:00        19142
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:00        19520
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:01        19921
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:02        20221
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:03        20454
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:03        20617
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:04        20771
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:05        21061
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:05        21280
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:06        18845
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:07        19172
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:07        19511
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:08        19771
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:08        19934
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:09        19974
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:09        20151
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:10        20194
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:11        20327
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:12        20422
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:12        20480
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:13        20701
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:13        20725
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:14        20951
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:15        21046
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:15        21171
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:16        21555
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:17        21737
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:17        21918
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:18        21979
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:18        22126
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:19        22224
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:20        22260
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:20        22294
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:21        22417
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:21        22436
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:22        22420
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:23        22544
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:23        22581
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:24        22640
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:25        22655
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:25        22601
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:26        22661
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:27        22805
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:27        22885
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:29        22894
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:29        23092
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:29        23745
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:30        24030
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:30        24116
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:31        24344
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:32        24461
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:32        24652
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:33        24704
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:33        24778
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:34        24848
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:35        24939
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:35        25183
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:36        25403
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:37        25360
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 17-Jun-2024 15:37        25437