Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/12/t_2m/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:39       1320141
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:40       1314588
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:40       1310627
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:41       1303014
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:42       1296571
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:42       1291141
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:43       1285875
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:43       1281016
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:44       1279259
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:44       1278313
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:45       1275177
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:46       1272551
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:46       1271288
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:47       1267607
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:47       1261091
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:50       1257001
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:49       1253392
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:50       1256050
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:50       1268516
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:51       1277569
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:51       1292273
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:52       1299890
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:53       1309344
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:53       1311771
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:54       1313645
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:54       1308619
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:55       1306582
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:56       1297515
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:56       1288913
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:57       1280770
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:57       1277033
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:58       1274943
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:59       1273935
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:59       1272521
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:00       1270749
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:00       1267604
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:01       1264761
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:02       1259962
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:02       1254686
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:03       1249763
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:03       1244487
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:04       1245491
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:05       1255533
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:05       1264163
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:06       1280728
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:07       1288415
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:07       1299326
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:08       1302305
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:08       1306718
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:09       1301562
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:09       1299258
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:10       1291415
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:11       1285334
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:11       1278868
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:12       1276878
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:13       1272925
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:13       1271131
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:14       1267656
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:14       1265943
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:15       1265371
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:16       1263595
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:16       1260308
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:17       1254454
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:18       1248890
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:18       1246873
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:19       1248841
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:19       1256776
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:20       1267593
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:21       1284644
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:21       1293584
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:22       1305311
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:22       1307932
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:23       1310740
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:23       1305904
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:24       1303785
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:25       1297768
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:25       1292289
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:26       1286758
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:27       1282504
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:27       1270420
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:28       1263967
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:28       1245711
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:29       1250470
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:29       1292852
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:30       1312864
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:31       1302386
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:31       1290370
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:32       1274469
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:33       1268213
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:33       1251053
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:34       1263442
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:34       1303129
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:35       1318791