Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/12/t_g/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:39       1285090
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:40       1271041
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:41       1257719
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:41       1430054
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:42       1402762
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:42       1376522
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:43       1362813
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:43       1365004
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:44       1376488
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:45       1381452
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:45       1384848
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:46       1385110
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:46       1382844
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:47       1375048
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:48       1369240
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:48       1376622
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:49       1395731
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:50       1417048
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:50       1241870
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:51       1256990
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:51       1278495
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:52       1286871
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:53       1293774
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:53       1287804
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:54       1284711
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:54       1268722
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:55       1254907
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:56       1426178
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:56       1398717
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:57       1372844
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:58       1359975
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:58       1359746
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:59       1368372
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:59       1370509
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:00       1371833
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:01       1370821
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:01       1367790
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:02       1361370
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:02       1359447
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:03       1365370
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:04       1383684
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:04       1404082
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:05       1427611
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:06       1250922
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:06       1272652
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:07       1280650
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:08       1287966
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:08       1282211
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:09       1277782
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:11       1264469
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:11       1250967
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:11       1422237
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:11       1393413
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:12       1368574
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:13       1354495
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:13       1353710
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:14       1358369
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:14       1361057
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:15       1363590
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:16       1364190
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:17       1364223
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:17       1360075
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:18       1357735
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:18       1365857
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:19       1385085
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:20       1404132
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:20       1428602
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:21       1253239
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:21       1275405
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:22       1284293
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:23       1292047
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:23       1286609
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:24       1283236
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:25       1268032
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:26       1256003
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:26       1424327
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:27       1395206
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:27       1368153
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:28       1355541
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:29       1367093
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:29       1368678
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:30       1368281
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:30       1429057
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:31       1287005
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:31       1281494
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:32       1428040
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:33       1361225
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:33       1369827
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:34       1367078
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:34       1370403
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:35       1233028
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:36       1285113
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:36       1282954