Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/12/t_snow/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:39       723095
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:40       712633
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:40       703270
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:41       690246
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:42       680752
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:42       669920
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:43       663051
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:43       660997
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:44       662504
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:44       663674
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:45       665184
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:46       665625
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:46       666221
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:47       662520
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:47       660123
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:50       657624
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:49       664284
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:50       677640
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:50       692375
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:51       705490
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:51       719724
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:52       725639
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:53       731931
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:53       727724
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:54       725623
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:54       714005
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:55       705087
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:56       690387
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:56       680136
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:57       669096
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:57       664391
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:58       663021
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:59       664518
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:59       663490
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:00       665285
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:00       664082
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:01       663536
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:02       661213
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:02       658457
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:03       656558
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:04       664042
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:04       675063
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:05       689955
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:05       702745
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:06       716671
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:07       721472
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:07       727621
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:08       722928
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:08       721768
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:09       710664
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:09       703348
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:10       689105
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:11       679236
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:11       667223
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:12       662982
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:13       660112
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:13       661395
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:14       661983
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:14       662538
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:15       662356
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:16       662108
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:16       659999
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:17       656917
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:18       655852
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:18       663554
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:19       673912
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:19       688074
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:20       702050
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:20       716730
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:21       722688
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:22       729003
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:22       724712
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:23       724178
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:23       713557
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:24       706305
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:25       691753
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:25       680734
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:26       669012
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:27       663178
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:27       660973
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:28       662954
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:28       656594
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:29       688405
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:29       725238
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:30       726363
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:31       692767
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:31       664936
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:32       661387
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:33       664528
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:33       655933
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:34       690913
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:34       726037
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:35       726343