Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/12/t_so/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:40       1259785
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:40       1184497
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:40       1342989
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:40       1367808
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:40       1248648
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:40       1271833
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:40       1349264
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:40       1268871
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:40       1229558
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:40       1245612
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:40       1184522
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:40       1343259
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:40       1373306
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:40       1241556
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:40       1271701
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:40       1349313
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:40       1254259
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:40       1227131
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:41       1233055
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:41       1184518
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:41       1343136
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:41       1377059
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:41       1230671
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:41       1271664
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:41       1349654
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:41       1240475
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:41       1221550
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:42       1211737
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:42       1184528
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:42       1343021
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:42       1378351
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:42       1216807
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:42       1271579
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:42       1350110
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:42       1218735
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:42       1213710
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:42       1194636
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:42       1184513
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:42       1343222
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:42       1378492
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:42       1199096
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:42       1271390
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:42       1350871
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:42       1199874
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:42       1391023
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:43       1360245
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:43       1184540
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:43       1343484
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:43       1376104
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:43       1365645
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:43       1271319
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:43       1350881
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:43       1361297
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:43       1376755
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:43       1346591
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:43       1184525
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:43       1343598
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:43       1372357
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:43       1346775
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:43       1271534
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:43       1351049
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:43       1343224
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:43       1362364
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:44       1338321
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:44       1184485
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:44       1343002
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:44       1368045
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:44       1332659
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:44       1271657
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:44       1351414
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:44       1331958
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:44       1349953
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:44       1340585
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:44       1184552
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:44       1343321
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:44       1363084
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:44       1325015
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:44       1271393
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:44       1351489
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:44       1333062
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:44       1338523
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:45       1341841
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:45       1184545
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:45       1342955
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:45       1357656
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:45       1321425
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:45       1271768
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:45       1351422
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:45       1331863
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:45       1330872
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:46       1344658
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:46       1184519
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:46       1343173
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:46       1353502
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:46       1320382
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:46       1271799
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:46       1351083
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:46       1334287
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:46       1325725
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:46       1345616
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:46       1184532
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:46       1343394
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:46       1349502
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:46       1320865
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:46       1271784
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:46       1352052
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:46       1334118
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:46       1322048
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:47       1347617
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:47       1184537
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:47       1344922
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:47       1348213
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:47       1321973
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:47       1272594
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:47       1352244
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:47       1334949
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:47       1320504
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:47       1345011
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:47       1184574
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:47       1345189
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:47       1345785
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:47       1319596
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:47       1273389
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:47       1351822
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:47       1331077
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:47       1317810
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:48       1345421
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:48       1184562
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:48       1345244
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:48       1343752
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:48       1318569
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:48       1273358
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:48       1351653
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:48       1330178
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:48       1316152
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:50       1346315
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:49       1184505
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:49       1345211
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:49       1341307
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:50       1320401
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:50       1272878
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:49       1350876
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:50       1331441
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:49       1315504
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:50       1360197
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:50       1184522
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:50       1344844
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:50       1339462
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:50       1332283
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:50       1272755
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:49       1349927
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:49       1349004
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:50       1319689
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:50       1381950
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:50       1184530
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:50       1345305
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:50       1336572
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:50       1354626
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:50       1273576
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:50       1349357
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:50       1377366
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:50       1331474
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:51       1218185
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:51       1184520
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:51       1345342
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:51       1335750
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:51       1378699
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:51       1272590
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:51       1349372
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:51       1218058
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:51       1348537
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:51       1237251
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:51       1184528
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:51       1345328
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:51       1337087
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:51       1214004
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:51       1272846
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:51       1348478
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:51       1240340
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:51       1365305
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:52       1256266
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:52       1184532
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:52       1345568
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:52       1341388
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:52       1232721
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:52       1272666
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:52       1348310
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:52       1262387
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:52       1382243
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:52       1264159
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:52       1184526
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:52       1345523
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:52       1346790
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:52       1243994
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:52       1273140
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:52       1347890
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:52       1270573
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:52       1212791
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:53       1271005
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:53       1184558
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:53       1345484
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:53       1353431
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:53       1251919
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:53       1273706
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:53       1347785
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:53       1278346
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:53       1222124
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:54       1265587
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:54       1184490
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:54       1345333
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:54       1360010
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:54       1252423
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:54       1273436
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:54       1347859
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:54       1273485
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:54       1227246
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:54       1263759
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:54       1184516
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:54       1345883
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:54       1365976
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:54       1249118
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:54       1273104
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:54       1347897
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:54       1270586
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:54       1229029
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:55       1249001
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:55       1184546
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:55       1345550
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:55       1369613
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:55       1241940
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:55       1273911
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:55       1347965
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:55       1256175
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:55       1226033
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:55       1236535
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:56       1184489
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:56       1345489
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:56       1373419
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:56       1231795
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:55       1273037
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:55       1348481
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:55       1242845
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:56       1220766
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:56       1215573
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:56       1184544
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:56       1346083
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:56       1374802
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:56       1217467
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:56       1273603
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:56       1348983
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:56       1219426
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:56       1399933
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:57       1197149
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:57       1184536
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:57       1345528
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:57       1375232
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:57       1199765
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:57       1273610
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:57       1350354
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:57       1199532
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:57       1389348
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:57       1361076
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:57       1184552
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:57       1345675
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:57       1373559
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:57       1365224
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:57       1273512
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:57       1349750
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:57       1360085
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:57       1376283
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:58       1349842
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:58       1184504
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:58       1345554
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:58       1370039
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:58       1347712
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:58       1272922
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:58       1349954
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:58       1345289
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:58       1362862
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:58       1345009
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:58       1184543
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:58       1345531
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:58       1367325
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:58       1335693
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:58       1272433
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:58       1349825
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:58       1337333
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:58       1350921
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:59       1346862
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:59       1184475
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:59       1346379
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:59       1362562
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:59       1329971
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:59       1273422
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:59       1350005
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:59       1338366
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 14:59       1341302
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:00       1347856
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:00       1184523
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:00       1346250
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:00       1358333
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:00       1327663
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:00       1272960
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:00       1349883
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:00       1337354
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:00       1334415
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:01       1348887
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:00       1184519
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:00       1346139
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:01       1354755
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:00       1325845
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:00       1272331
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:01       1349608
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:00       1337064
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:00       1329853
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:01       1347642
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:01       1184527
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:01       1345412
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:01       1351635
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:01       1324498
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:01       1273046
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:01       1349219
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:01       1334600
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:01       1326936
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:01       1347162
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:02       1184529
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:02       1346643
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:02       1349687
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:02       1322832
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:02       1273359
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:02       1349246
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:02       1334028
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:02       1324559
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:02       1343405
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:02       1184536
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:02       1346405
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:02       1346613
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:02       1320350
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:02       1273625
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:02       1349374
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:02       1329142
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:02       1321606
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:03       1341174
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:03       1184521
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:03       1346565
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:03       1344562
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:03       1318002
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:03       1273632
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:03       1349083
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:03       1326609
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:03       1318226
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:03       1341985
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:03       1184584
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:03       1347215
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:03       1341907
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:03       1317656
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:03       1274110
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:03       1348534
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:03       1328659
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:03       1316135
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:04       1356131
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:04       1184523
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:04       1347076
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:04       1339413
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:04       1330838
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:04       1274080
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:04       1347779
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:04       1348811
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:04       1319580
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:04       1191585
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:04       1184459
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:04       1346154
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:04       1336828
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:04       1349323
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:04       1273208
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:04       1347524
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:04       1188104
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:04       1328755
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:05       1211475
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:05       1184519
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:05       1346647
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:05       1336042
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:05       1190078
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:05       1273572
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:05       1347258
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:05       1214069
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:05       1344100
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:06       1231332
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:06       1184559
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:06       1346838
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:06       1336128
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:06       1211412
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:06       1274358
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:06       1346843
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:06       1236977
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:06       1360945
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:07       1251382
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:07       1184540
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:06       1346803
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:07       1339483
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:06       1231371
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:06       1273505
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:07       1346200
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:06       1257991
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:06       1377374
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:07       1258987
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:07       1184508
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:07       1346581
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:07       1344039
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:07       1242732
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:07       1273648
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:07       1346061
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:07       1266027
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:07       1210472
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:07       1266759
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:08       1184519
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:08       1346633
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:07       1349747
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:08       1250243
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:08       1274144
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:08       1345816
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:08       1275814
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:08       1220654
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:08       1261057
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:08       1184510
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:08       1347119
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:08       1356609
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:08       1250857
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:08       1273591
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:08       1345976
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:08       1269930
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:08       1226352
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:09       1259929
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:09       1184496
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:09       1347124
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:09       1362388
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:09       1247086
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:09       1273470
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:09       1346222
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:09       1268468
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:09       1227864
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:09       1246767
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:09       1184509
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:09       1347006
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:09       1367573
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:09       1240852
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:09       1273660
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:09       1346362
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:09       1255639
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:09       1225194
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:10       1235491
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:10       1184517
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:10       1347190
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:10       1370354
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:10       1230775
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:10       1273796
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:10       1346678
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:10       1243581
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:10       1220376
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:11       1214993
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:11       1184482
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:11       1346635
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:11       1372938
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:11       1216345
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:11       1273618
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:11       1346842
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:11       1221277
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:11       1213350
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:11       1197096
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:11       1184542
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:11       1347236
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:11       1372595
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:11       1199605
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:11       1274533
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:11       1347313
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:11       1200853
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:11       1386106
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:12       1357548
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:12       1184494
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:12       1346601
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:12       1370725
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:12       1183042
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:12       1273781
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:12       1347649
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:12       1358186
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:12       1372846
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:12       1347408
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:12       1184544
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:12       1347053
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:12       1367945
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:12       1345659
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:12       1274056
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:12       1347775
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:12       1345483
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:12       1360623
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:13       1339493
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:13       1184510
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:13       1347335
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:13       1363778
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:13       1332408
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:13       1273619
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:13       1348002
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:13       1333198
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:13       1347384
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:14       1339340
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:14       1184489
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:14       1347031
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:14       1359527
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:14       1324604
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:14       1273817
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:14       1347859
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:14       1330789
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:14       1336856
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:14       1340122
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:14       1184573
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:14       1347435
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:14       1355464
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:14       1320150
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:14       1274248
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:14       1348098
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:14       1328520
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:14       1328640
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:15       1341001
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:15       1184522
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:15       1347112
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:15       1351646
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:15       1318649
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:15       1274529
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:15       1348012
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:15       1329818
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:15       1323216
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:16       1340629
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:16       1184536
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:16       1347017
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:16       1348061
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:16       1317534
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:16       1274354
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:16       1348071
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:16       1328790
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:16       1320219
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:16       1341135
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:16       1184497
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:16       1348033
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:16       1344779
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:16       1317105
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:16       1275220
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:16       1348030
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:16       1328489
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:16       1317634
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:17       1338944
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:17       1184454
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:17       1347385
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:17       1342404
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:17       1315323
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:17       1275369
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:17       1347738
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:17       1325555
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:17       1314985
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:17       1335878
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:17       1184510
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:17       1347864
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:17       1340295
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:17       1313357
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:18       1274476
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:17       1347432
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:17       1322217
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:17       1312646
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:18       1338460
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:18       1184525
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:18       1347638
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:18       1337846
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:18       1315428
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:18       1274447
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:18       1346664
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:18       1326779
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:18       1310946
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:19       1354293
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:19       1184457
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:19       1347731
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:19       1335176
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:19       1327649
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:19       1275083
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:19       1346109
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:19       1346336
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:19       1315008
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:19       1188905
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:19       1184524
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:19       1347900
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:19       1332878
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:19       1346061
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:19       1274965
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:19       1345740
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:19       1368244
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:19       1324472
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:20       1209129
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:20       1184490
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:20       1348240
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:20       1331455
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:20       1189018
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:20       1274462
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:20       1345107
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:20       1212434
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:20       1339414
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:21       1229639
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:20       1184527
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:21       1348033
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:20       1331551
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:20       1211435
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:20       1275340
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:21       1345122
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:21       1236702
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:21       1356077
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:21       1250468
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:21       1184525
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:21       1348339
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:21       1335285
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:21       1230794
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:21       1275303
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:21       1344081
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:21       1259344
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:21       1197458
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:22       1259664
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:21       1184502
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:22       1347943
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:22       1341265
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:22       1243494
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:22       1275533
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:22       1344239
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:22       1270573
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:22       1211905
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:22       1270210
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:22       1184524
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:22       1348540
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:22       1346956
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:22       1251900
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:22       1275545
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:22       1344303
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:22       1278821
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:22       1221798
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:23       1262810
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:23       1184501
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:23       1348254
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:23       1353830
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:23       1251475
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:23       1275041
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:23       1344654
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:23       1271640
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:23       1227539
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:23       1265916
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:23       1184510
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:23       1348916
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:23       1360375
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:23       1249815
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:23       1275484
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:23       1344438
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:23       1274622
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:23       1228389
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:24       1251518
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:24       1184542
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:24       1348275
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:24       1364747
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:24       1244578
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:24       1275033
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:24       1344918
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:24       1260883
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:24       1227007
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:24       1239699
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:25       1184522
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:24       1349020
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:25       1368438
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:25       1235380
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:25       1275576
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:24       1345478
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:24       1248675
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:25       1222627
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:25       1218010
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:25       1184503
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:25       1348659
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:25       1369430
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:25       1221541
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:25       1275068
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:25       1345466
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:25       1225325
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:25       1216294
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:26       1199764
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:26       1184514
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:26       1348577
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:26       1370053
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:26       1204012
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:26       1275944
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:26       1345915
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:26       1203184
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:26       1387963
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:27       1359334
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:27       1184516
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:27       1348908
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:27       1369328
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:27       1365374
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:27       1275779
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:27       1346523
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:27       1361410
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:27       1375380
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:27       1348465
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:27       1184507
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:27       1347800
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:27       1367742
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:27       1347711
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:27       1275012
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:27       1346644
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:27       1346957
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:27       1361720
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:28       1337653
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:28       1184487
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:28       1348665
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:28       1353514
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:28       1320147
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:28       1275516
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:28       1346535
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:28       1328772
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:28       1329362
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:28       1339829
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:28       1184528
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:28       1349151
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:28       1343212
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:28       1314784
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:28       1275500
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:28       1347254
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:28       1327641
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:28       1316050
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:29       1333965
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:29       1184465
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:29       1348211
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:29       1336616
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:29       1311554
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:29       1275349
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:29       1345027
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:29       1322453
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:29       1309286
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:29       1203449
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:29       1184519
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:29       1348655
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:29       1329461
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:29       1186722
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:29       1276134
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:29       1343366
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:29       1208266
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:29       1336877
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:30       1259775
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:30       1184506
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:30       1349000
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:30       1340179
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:30       1243952
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:30       1276088
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:30       1342553
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:30       1269167
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:30       1211012
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:31       1263504
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:31       1184531
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:31       1349211
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:31       1360000
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:31       1252217
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:31       1275764
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:31       1342943
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:31       1275507
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:31       1228382
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:31       1218266
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:31       1184536
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:31       1349428
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:31       1371929
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:31       1221877
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:31       1275696
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:31       1344150
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:31       1225934
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:31       1216535
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:32       1352150
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:32       1184566
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:32       1349588
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:32       1369047
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:32       1353009
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:32       1275622
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:32       1345121
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:32       1352157
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:32       1364876
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:33       1337469
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:33       1184542
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:33       1348842
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:33       1355250
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:33       1322469
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:33       1276272
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:33       1346079
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:33       1330256
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:33       1331598
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:33       1341455
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:33       1184543
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:33       1349090
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:33       1344677
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:33       1319084
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:33       1277104
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:33       1345036
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:33       1331358
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:33       1318042
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:33       1333698
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:33       1184470
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:33       1349948
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:33       1337342
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:33       1314956
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:33       1276392
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:33       1344575
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:33       1324133
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:33       1310802
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:34       1208872
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:34       1184513
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:34       1350179
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:34       1331140
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:34       1190003
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:34       1276123
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:34       1343711
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:34       1214030
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:34       1338997
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:35       1265000
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:35       1184549
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:35       1350745
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:35       1341701
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:35       1248000
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:35       1276421
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:35       1342242
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:35       1274829
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:35       1215277
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:35       1266289
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:35       1184518
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:35       1350774
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:35       1362750
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:35       1255291
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:35       1277688
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:35       1343508
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:35       1278301
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 15:35       1231566