Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/12/tcm/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:39       545911
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:40       452791
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:40       628785
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:41       523675
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:42       611606
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:42       502733
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:43       799369
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:43       791585
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:44       914597
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:44       1051748
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:45       797451
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:46       798977
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:46       797942
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:47       802735
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:48       598061
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:50       518315
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:49       547614
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:50       473551
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:50       478592
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:51       483307
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:51       571748
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:52       567200
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:53       474043
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:53       557256
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:54       554501
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:54       460476
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:55       634592
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:56       528381
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:56       610897
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:57       596831
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:57       685313
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:58       675423
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:59       1041983
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:59       1042411
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:00       787422
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:01       1046925
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:01       792785
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:02       493693
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:02       503593
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:03       526798
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:04       462735
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:04       480040
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:05       486086
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:05       488121
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:06       488887
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:07       482103
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:07       479209
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:08       564002
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:08       560591
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:09       554271
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:09       545799
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:10       535005
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:11       619261
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:11       606844
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:12       811973
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:13       926884
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:13       1057875
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:14       921640
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:14       799292
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:15       1059850
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:16       1059944
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:16       691908
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:17       600085
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:18       523490
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:18       548921
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:19       570296
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:19       491857
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:20       494256
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:21       584107
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:21       487141
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:22       482874
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:22       568562
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:23       564461
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:23       558947
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:24       644503
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:25       537499
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:25       528215
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:27       612921
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:27       598215
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:27       925063
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:28       1060783
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:28       521397
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:29       575231
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:29       571450
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:30       653882
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:31       531460
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:31       593852
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:32       927937
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:33       690683
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:33       614645
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:34       483379
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:34       476265
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:35       550195