Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/12/td_2m/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:39       1283807
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:40       1284225
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:40       1286484
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:41       1287171
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:42       1287182
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:42       1285475
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:43       1280735
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:43       1275777
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:44       1273263
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:44       1271297
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:45       1269698
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:46       1267557
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:46       1266467
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:47       1265593
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:47       1264001
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:50       1259382
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:50       1256072
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:50       1255088
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:50       1255165
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:51       1258921
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:51       1262872
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:52       1269841
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:53       1274943
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:53       1280632
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:54       1283696
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:54       1285340
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:55       1284705
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:56       1284571
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:56       1284557
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:57       1281385
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:57       1276385
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:58       1272289
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:59       1270611
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:59       1270245
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:00       1268035
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:00       1265732
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:01       1263243
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:02       1259641
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:02       1255838
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:03       1252131
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:04       1250451
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:04       1247757
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:05       1245954
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:05       1247069
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:06       1252214
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:07       1257174
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:07       1262278
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:08       1268070
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:08       1270676
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:09       1273430
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:09       1272355
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:10       1271961
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:11       1270549
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:11       1268785
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:12       1265078
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:13       1260217
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:13       1260818
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:14       1260540
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:14       1261183
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:15       1258940
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:16       1257698
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:16       1255320
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:17       1251956
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:18       1247649
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:18       1244086
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:19       1241375
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:19       1241892
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:20       1247075
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:21       1253398
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:21       1260980
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:22       1266514
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:22       1272393
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:23       1276115
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:23       1280613
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:24       1281280
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:25       1281553
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:25       1279982
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:26       1277498
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:27       1272145
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:27       1263327
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:28       1258632
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:28       1246057
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:29       1239613
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:29       1258908
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:30       1276883
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:31       1276706
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:31       1270990
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:32       1262766
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:33       1258809
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:33       1248374
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:34       1249014
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:34       1263817
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:35       1281179