Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/12/tmin_2m/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:39       1342537
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:40       1336876
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:40       1332890
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:41       1327600
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:42       1320311
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:42       1309997
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:43       1300967
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:43       1297794
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:44       1301424
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:45       1303486
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:45       1302929
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:46       1302684
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:46       1300419
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:47       1302244
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:48       1299640
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:48       1298417
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:49       1298519
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:50       1297317
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:50       1296514
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:51       1298909
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:52       1298883
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:52       1298786
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:53       1298879
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:53       1298891
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:54       1298658
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:55       1335302
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:56       1329319
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:56       1323608
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:57       1313575
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:57       1301030
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:58       1293067
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:58       1293351
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:59       1295327
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:00       1293760
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:00       1291956
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:01       1290075
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:02       1287884
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:02       1286816
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:03       1284369
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:03       1283252
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:04       1282069
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:05       1281054
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:05       1280484
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:06       1287644
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:06       1287065
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:07       1286897
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:08       1286368
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:08       1286687
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:09       1286702
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:11       1331138
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:11       1325044
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:11       1318475
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:12       1309055
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:12       1297449
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:13       1289931
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:13       1289420
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:14       1288010
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:15       1285833
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:15       1283436
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:16       1282150
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:16       1280527
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:17       1282476
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:18       1280180
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:19       1280646
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:19       1280305
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:20       1279470
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:20       1279354
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:21       1288917
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:22       1288009
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:22       1287736
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:23       1287023
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:24       1287005
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:24       1286630
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:25       1330047
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:26       1324021
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:26       1316884
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:27       1307821
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:28       1296906
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:28       1292307
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:29       1287832
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:29       1284644
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:30       1284401
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:30       1284016
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:31       1291728
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:31       1291105
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:33       1322548
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:33       1298662
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:33       1289308
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:34       1287045
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:35       1286495
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:35       1286685
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:36       1299567
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:37       1299530