Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/12/tqr/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:39       195597
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:40       228021
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:40       191122
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:41       190248
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:42       191146
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:42       193005
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:43       195639
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:43       198157
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:44       231236
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:44       199240
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:45       198724
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:46       199405
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:46       199915
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:47       201438
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:47       240160
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:48       246017
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:50       212124
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:50       254395
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:50       259160
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:51       261093
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:51       258560
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:52       218016
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:53       215261
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:53       177554
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:54       209232
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:54       170092
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:55       198048
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:56       190637
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:56       187093
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:57       184146
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:57       212541
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:58       177267
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:59       206801
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:59       207268
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:00       178005
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:00       210869
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:01       213056
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:02       183450
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:02       184689
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:03       184401
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:04       183126
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:04       184511
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:05       156110
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:05       189576
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:06       191998
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:07       192921
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:07       192719
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:08       132008
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:08       191366
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:09       189051
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:09       185087
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:10       182197
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:11       149482
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:11       147456
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:12       120051
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:13       172039
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:13       170699
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:14       168021
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:14       167722
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:15       167679
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:16       142255
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:16       171450
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:17       174810
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:18       176855
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:18       179458
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:19       180547
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:19       211225
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:20       210635
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:20       210131
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:21       175924
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:22       209801
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:22       147478
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:23       147315
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:23       144013
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:24       139530
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:25       163048
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:25       156367
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:26       125272
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:27       122079
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:27       138657
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:28       140468
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:28       153400
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:29       156127
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:29       153274
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:30       147371
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:31       142222
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:31       145056
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:32       153896
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:33       153947
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:33       156147
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:34       153130
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:34       150978
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:35       156962