Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/12/tqs/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:39       336035
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:40       340106
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:40       280221
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:41       334893
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:42       334378
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:42       278834
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:43       278260
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:43       277648
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:44       330963
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:44       329125
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:45       327413
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:46       324801
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:46       322450
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:47       321133
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:47       322929
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:50       325613
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:49       327970
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:50       393392
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:50       395157
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:51       277385
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:51       333212
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:52       335393
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:53       401149
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:53       288314
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:54       350678
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:54       351167
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:55       345569
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:56       337852
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:56       332550
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:57       324602
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:57       314063
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:58       305326
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:59       299846
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:59       296462
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:00       295521
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:00       293698
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:01       292002
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:02       243812
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:02       244093
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:03       242058
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:04       240840
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:04       241497
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:05       244451
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:05       249387
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:06       256542
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:07       316093
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:07       323305
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:08       275766
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:08       279868
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:09       281164
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:09       281771
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:10       280490
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:11       276521
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:11       270379
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:12       264265
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:13       260154
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:13       309244
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:14       304026
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:14       300629
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:15       300027
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:16       300064
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:16       300881
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:17       300896
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:18       301481
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:18       302877
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:19       360163
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:19       362293
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:20       307567
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:21       309962
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:21       371472
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:22       377341
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:22       269041
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:23       274302
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:23       278218
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:24       277472
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:25       273313
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:25       319494
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:27       256457
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:27       246443
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:27       275008
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:28       272994
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:28       282760
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:29       286547
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:29       301087
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:30       320090
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:31       329900
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:31       264826
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:32       252755
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:33       280013
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:33       264053
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:34       259903
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:34       275927
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:35       311706