Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/12/tqv/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:39       1407875
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:40       1411029
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:40       1416123
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:41       1418257
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:42       1418733
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:42       1415113
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:43       1413234
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:43       1411384
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:44       1410085
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:45       1407775
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:45       1406927
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:46       1405711
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:46       1403100
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:47       1402108
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:48       1401397
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:48       1402465
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:49       1401722
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:50       1401628
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:50       1402820
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:51       1403509
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:51       1405474
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:52       1410235
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:53       1414998
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:53       1421844
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:54       1424467
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:54       1425698
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:55       1425820
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:56       1423715
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:56       1419249
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:57       1414958
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:58       1411844
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:58       1408106
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:59       1405143
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 14:59       1403072
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:00       1400802
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:01       1399128
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:01       1397576
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:02       1397136
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:02       1397208
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:03       1398215
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:04       1398027
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:04       1398064
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:05       1398357
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:06       1398626
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:07       1402983
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:07       1409876
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:08       1415837
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:08       1422645
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:09       1425812
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:11       1427424
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:11       1428119
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:11       1425716
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:11       1423354
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:12       1419395
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:13       1416096
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:13       1412197
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:14       1409978
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:14       1407802
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:15       1405680
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:16       1404286
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:16       1403328
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:17       1402357
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:18       1401793
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:18       1401331
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:19       1398943
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:20       1397423
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:20       1395786
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:21       1396877
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:21       1398496
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:22       1402921
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:23       1408281
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:23       1415059
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:24       1419712
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:25       1420988
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:26       1420765
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:26       1416870
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:27       1412259
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:27       1406500
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:28       1402922
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:29       1395927
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:29       1396451
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:30       1396134
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:30       1395969
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:31       1405916
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:31       1422327
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:32       1421894
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:33       1412175
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:33       1405102
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:34       1402810
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:34       1398843
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:35       1398598
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:36       1411985
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 12-Jun-2024 15:36       1430884