Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/12/w_so_ice/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:40        8100
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:40        7912
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:40        74853
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:40        26619
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:40        7635
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:40        94376
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:40        51027
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:40        9386
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:40        8039
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:40        7838
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:40        74830
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:40        26660
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:40        7613
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:40        94337
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:40        51155
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:40        9315
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:41        7953
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:41        7776
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:41        74809
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:41        26619
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:41        7575
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:41        94376
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:41        50882
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:41        9287
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:42        7938
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:42        7754
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:42        74928
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:42        26389
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:42        7588
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:42        94332
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:42        50707
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:42        9283
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:42        7846
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:42        7696
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:42        74963
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:42        26400
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:42        7509
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:42        94312
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:42        50575
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:42        9277
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:43        7823
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:43        7608
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:43        74934
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:43        26309
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:43        7438
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:43        94369
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:43        50411
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:43        9246
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:43        7790
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:43        7533
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:43        74996
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:43        26187
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:43        7335
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:43        94316
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:43        50247
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:43        9190
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:44        7886
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:44        7526
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:44        74978
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:44        26118
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:44        7321
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:44        94335
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:44        50155
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:44        9206
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:45        7955
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:45        7508
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:45        74923
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:45        26043
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:45        7356
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:45        94347
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:45        50100
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:45        9240
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:45        8159
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:45        7458
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:45        74928
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:45        25933
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:45        7321
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:45        94346
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:45        50154
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:45        9225
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:46        8308
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:46        7400
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:46        75012
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:46        25764
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:46        7288
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:46        94355
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:46        50022
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:46        9188
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:46        8495
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:46        7368
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:46        74935
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:46        25730
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:46        7304
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:46        94333
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:46        49780
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:46        9125
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:47        8647
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:47        7315
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:47        74932
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:47        25744
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:47        7278
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:47        94269
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:47        49646
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:47        9145
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:48        8791
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:48        7387
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:47        74932
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:48        25566
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:47        7290
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:47        94296
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:47        49578
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:47        9181
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:48        8999
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:48        7367
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:48        74920
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:48        25460
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:48        7230
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:48        94273
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:48        49462
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:48        9160
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:49        9123
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:49        7363
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:49        74925
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:49        25275
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:49        7255
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:49        94322
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:49        49397
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:49        9170
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:49        9192
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:49        7454
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:49        74925
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:49        25256
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:49        7212
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:49        94275
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:49        49315
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:49        9202
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:50        9059
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:50        7473
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:50        75067
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:50        25061
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:50        7246
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:50        94323
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:50        49244
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:50        9104
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:51        8679
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:51        7439
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:51        75022
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:51        24998
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:51        7211
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:51        94356
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:51        49056
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:51        9158
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:51        8292
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:51        7362
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:51        75031
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:51        24868
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:51        7259
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:51        94324
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:51        49018
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:51        9086
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:52        8054
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:52        7314
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:52        75012
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:52        24838
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:52        7218
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:52        94327
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:52        48823
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:52        9108
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:52        7914
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:52        7206
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:52        74969
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:52        24773
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:52        7145
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:52        94308
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:52        48779
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:52        9075
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:53        7844
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:53        7184
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:53        74938
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:53        24660
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:53        7137
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:53        94268
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:53        48736
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:53        9022
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:54        7733
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:54        7125
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:54        74907
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:54        24552
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:54        7129
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:54        94276
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:54        48651
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:54        9041
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:54        7618
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:54        7101
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:54        74814
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:54        24359
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:54        7076
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:54        94313
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:54        48628
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:54        8956
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:55        7556
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:55        7034
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:55        74871
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:55        24294
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:55        7070
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:55        94315
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:55        48554
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:55        8915
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:56        7476
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:56        6967
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:56        74829
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:56        24155
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:56        7010
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:56        94277
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:56        48431
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:56        8886
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:56        7395
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:56        6944
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:56        74896
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:56        24085
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:56        6977
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:56        94313
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:56        48256
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:56        8876
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:57        7348
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:57        6932
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:57        74973
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:57        23996
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:57        6973
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:57        94310
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:57        48214
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:57        8878
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:58        7273
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:58        6772
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:57        75004
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:58        23858
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:58        6952
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:58        94287
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:57        48247
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:58        8880
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:58        7252
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:58        6722
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:58        75055
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:58        23758
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:58        6871
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:58        94321
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:58        48178
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:58        8840
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:59        7497
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:59        6665
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:59        75052
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:59        23599
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:59        6881
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:59        94320
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:59        48124
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:59        8864
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:59        7879
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:59        6704
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:59        75037
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:59        23508
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:59        6847
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:59        94299
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:59        48068
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 14:59        8881
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:00        8026
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:00        6717
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:00        75085
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:00        23443
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:00        6835
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:00        94289
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:00        47910
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:00        8852
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:01        8003
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:01        6748
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:01        75096
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:01        23339
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:01        6844
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:01        94320
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:01        47948
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:01        8795
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:01        8135
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:01        6843
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:01        75127
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:01        23261
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:01        6844
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:01        94321
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:01        47687
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:01        8812
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:02        8211
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:02        6859
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:02        75021
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:02        23196
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:02        6877
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:02        94300
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:02        47642
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:02        8798
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:02        8305
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:02        6872
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:02        75074
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:02        23106
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:02        6864
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:03        94346
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:02        47592
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:02        8818
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:03        8310
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:03        6916
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:03        75107
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:03        22896
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:03        6849
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:03        94319
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:03        47688
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:03        8775
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:04        8379
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:04        6923
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:04        75000
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:04        22841
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:04        6856
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:04        94332
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:04        47627
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:04        8778
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:04        8296
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:04        6887
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:04        75021
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:04        22730
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:04        6852
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:04        94332
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:04        47530
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:04        8753
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:05        8054
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:05        6864
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:05        75089
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:05        22633
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:05        6873
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:05        94331
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:05        47566
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:05        8761
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:06        7853
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:06        6778
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:06        75049
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:06        22613
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:06        6807
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:06        94285
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:06        47437
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:06        8764
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:06        7694
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:06        6650
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:06        75072
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:06        22414
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:06        6703
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:06        94284
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:06        47405
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:06        8622
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:07        7563
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:07        6596
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:07        75056
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:07        22318
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:07        6748
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:07        94334
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:07        47225
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:07        8666
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:08        7419
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:08        6559
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:08        75077
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:08        22191
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:08        6658
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:08        94285
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:08        47150
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:08        8585
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:08        7282
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:08        6503
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:08        75106
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:08        22132
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:08        6587
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:08        94286
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:08        47127
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:08        8550
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:09        7186
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:09        6455
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:09        75041
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:09        22087
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:09        6598
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:09        94318
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:09        47086
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:09        8502
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:09        7082
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:09        6396
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:09        75083
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:09        21917
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:09        6511
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:09        94327
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:09        47080
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:09        8475
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:11        7080
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:11        6342
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:11        75039
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:11        21888
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:11        6536
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:11        94276
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:11        46954
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:11        8419
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:11        6950
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:11        6322
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:11        75018
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:11        21680
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:11        6454
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:11        94287
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:11        46909
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:11        8477
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:11        6909
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:11        6243
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:11        74988
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:11        21630
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:11        6454
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:11        94285
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:11        46840
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:11        8468
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:12        6841
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:12        6191
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:12        74982
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:12        21641
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:12        6440
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:12        94296
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:12        46817
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:12        8376
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:13        6803
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:13        6120
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:13        75037
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:13        21547
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:13        6356
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:13        94303
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:13        46584
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:13        8377
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:13        6806
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:13        6083
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:13        75014
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:13        21408
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:13        6370
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:13        94300
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:13        46645
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:13        8368
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:14        6828
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:14        6056
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:14        75015
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:14        21339
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:14        6359
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:14        94314
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:14        46522
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:14        8341
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:14        6801
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:15        6184
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:14        75074
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:15        21191
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:14        6334
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:14        94363
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:15        46508
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:15        8346
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:15        6893
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:15        6173
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:15        75082
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:15        21074
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:15        6333
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:15        94321
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:15        46408
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:15        8326
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:16        6962
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:16        6258
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:16        75100
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:16        21059
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:16        6319
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:16        94338
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:16        46349
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:16        8340
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:16        6970
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:17        6268
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:17        75023
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:17        20961
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:17        6330
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:17        94337
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:17        46234
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:17        8316
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:17        7038
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:17        6327
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:17        74970
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:17        20893
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:17        6317
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:17        94333
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:17        46249
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:17        8306
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:18        7046
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:18        6338
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:18        75043
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:18        20845
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:18        6289
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:18        94335
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:18        46189
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:18        8324
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:18        7057
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:18        6326
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:18        75154
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:18        20725
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:18        6334
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:18        94344
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:18        46152
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:18        8288
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:19        6997
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:19        6340
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:19        75129
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:19        20640
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:19        6338
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:19        94309
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:19        45978
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:19        8291
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:19        6935
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:19        6308
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:19        75061
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:19        20511
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:19        6341
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:19        94356
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:19        45936
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:19        8296
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:21        6899
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:20        6333
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:20        75067
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:21        20487
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:20        6325
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:20        94343
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:20        45939
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:20        8275
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:21        6828
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:21        6253
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:21        75073
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:21        20382
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:21        6237
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:21        94343
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:21        45845
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:21        8234
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:21        6740
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:21        6214
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:21        75041
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:21        20279
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:21        6226
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:21        94310
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:21        45758
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:21        8201
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:22        6649
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:22        6137
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:22        75064
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:22        20155
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:22        6150
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:22        94318
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:22        45730
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:22        8130
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:23        6606
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:23        6107
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:23        74998
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:23        20109
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:23        6126
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:23        94304
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:22        45742
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:22        8130
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:23        6485
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:23        5990
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:23        75068
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:23        20088
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:23        6050
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:23        94335
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:23        45651
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:23        8031
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:24        6449
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:24        5932
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:24        75039
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:24        19999
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:24        6022
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:24        94340
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:24        45460
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:24        7998
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:24        6341
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:24        5888
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:24        75053
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:24        19932
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:24        5930
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:24        94304
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:24        45506
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:24        7952
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:26        6293
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:26        5842
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:26        75030
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:26        19811
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:26        5830
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:26        94300
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:26        45407
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:26        7925
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:26        6220
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:26        5767
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:26        74958
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:26        19729
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:26        5819
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:26        94384
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:26        45414
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:26        7865
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:26        6156
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:26        5736
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:26        75091
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:26        19660
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:26        5803
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:26        94313
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:26        45360
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:26        7833
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:27        6079
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:27        5654
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:27        75027
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:27        19503
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:27        5723
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:27        94309
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:27        45181
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:27        7807
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:28        6153
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:28        5604
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:28        74975
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:28        19517
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:28        5695
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:28        94348
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:28        45200
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:28        7765
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:28        6106
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:28        5671
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:29        74998
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:28        19410
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:29        5671
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:29        94322
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:28        45218
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:28        7723
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:29        6675
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:29        5871
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:29        75001
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:29        19210
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:29        5608
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:29        94315
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:29        45040
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:29        7746
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:30        6987
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:30        6018
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:30        75066
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:30        18912
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:30        5687
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:30        94354
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:30        44715
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:30        7706
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:30        6738
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:30        5918
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:30        74964
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:30        18712
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:30        5615
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:30        94310
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:30        44698
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:30        7697
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:31        6323
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:31        5767
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:31        75062
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:31        18512
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:31        5472
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:31        94350
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:31        44523
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:31        7553
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:31        5988
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:31        5429
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:31        75118
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:31        18370
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:31        5213
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:31        94298
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:31        44295
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:31        7423
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:32        5587
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:32        5056
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:32        75206
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:32        18094
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:32        4980
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:32        94348
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:32        44381
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:32        7227
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:33        5388
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:33        4869
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:33        75170
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:33        17942
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:33        4815
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:33        94308
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:33        44166
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:33        7154
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:33        5340
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:33        4850
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:33        75185
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:33        17801
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:33        4726
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:33        94313
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:33        43941
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:33        7111
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:34        5401
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:34        4914
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:34        75114
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:34        17602
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:34        4757
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:34        94306
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:34        43808
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:34        7059
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:34        5482
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:34        4903
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:34        75188
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:34        17462
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:34        4739
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:34        94310
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:34        43615
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:34        7071
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:35        5807
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:35        4965
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:35        75068
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:35        17295
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:35        4756
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:35        94305
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:35        43417
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:35        7067
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:36        5391
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:36        4848
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:36        75016
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:36        17136
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:36        4607
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:36        94352
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:36        43254
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:36        6953
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:36        5095
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:36        4621
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:36        75230
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:36        16946
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:36        4408
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:36        94348
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:36        43172
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:36        6782
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:37        4883
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:37        4618
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:37        75175
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:37        16743
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:37        4377
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:37        94309
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:37        42968
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 15:37        6647