Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/12/ww/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:39        85318
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:40       101945
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:40       101111
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:41        98937
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:42        96795
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:42        93545
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:43        90084
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:43        87931
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:44        85449
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:44        84646
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:45        84566
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:46        84485
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:46        84943
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:47        85267
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:48        84685
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:50        84662
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:49        83338
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:50        83795
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:50        86792
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:51        90654
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:51        94269
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:52        97110
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:53        99633
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:53       101872
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:54       102365
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:54       102738
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:55       102418
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:56       101458
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:56        99466
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:57        98826
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:57        97003
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:58        96293
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:59        95703
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 14:59        95707
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:00        94933
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:00        94493
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:01        93475
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:02        92337
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:02        91500
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:03        92347
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:04        91592
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:04        90649
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:05        91503
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:05        93046
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:06        94248
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:07        96916
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:07        98412
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:08        99530
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:08       101232
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:09       102795
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:09       102609
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:10       102157
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:11       101279
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:11       100126
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:12       100022
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:13        99257
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:13        99608
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:14        99352
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:14        99190
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:15        98676
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:16        98011
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:16        97128
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:17        96446
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:17        95091
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:18        94439
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:19        93385
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:19        92521
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:20        93506
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:21        96979
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:21        99183
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:22       101416
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:22       104157
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:23       106152
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:23       107274
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:24       108258
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:25       107588
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:25       105443
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:26       104278
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:27       101506
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:27        97322
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:28        96842
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:28        97150
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:29        95474
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:29       103718
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:30       108447
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:31       109055
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:31       102582
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:32        97184
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:33        98657
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:33        97669
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:34        95132
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:34       103574
icon-eu_europe_regular-lat-lon_single-level_202..> 21-Jun-2024 15:35       112816