Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/15/t_so/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:39       1229120
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:39       1184578
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:39       1327590
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:39       1388227
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:39       1231521
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:39       1264553
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:39       1344461
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:39       1237689
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:39       1229524
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:39       1390721
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:39       1184539
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:39       1327719
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:39       1388329
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:39       1401483
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:39       1264395
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:39       1344659
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:39       1396414
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:39       1406033
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:40       1369667
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:40       1184555
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:40       1327688
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:40       1386109
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:40       1378238
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:40       1264907
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:40       1345770
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:40       1371961
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:40       1391132
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:40       1355205
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:40       1184532
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:40       1327491
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:40       1383264
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:40       1359627
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:40       1264390
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:40       1347080
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:40       1354209
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:40       1375534
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:40       1356056
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:40       1184492
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:40       1327285
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:40       1377819
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:40       1348536
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:40       1264409
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:40       1347462
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:40       1351164
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:40       1363590
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:40       1359969
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:40       1184516
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:40       1327584
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:40       1373402
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:40       1346310
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:40       1264372
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:40       1346644
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:40       1353539
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:40       1354286
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:41       1365102
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:41       1184483
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:41       1327684
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:41       1369353
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:41       1346302
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:41       1265022
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:41       1345886
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:41       1355556
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:41       1349644
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:41       1365763
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:41       1184509
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:41       1327808
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:41       1365559
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:41       1345999
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:41       1264074
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:41       1346963
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:41       1357143
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:41       1346625
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:41       1367393
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:41       1184551
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:42       1327709
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:41       1361743
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:41       1345006
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:41       1265126
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:41       1347825
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:42       1356989
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:42       1344399
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:42       1368260
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:42       1184532
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:42       1330537
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:42       1361186
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:42       1345948
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:42       1266897
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:42       1347832
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:42       1356865
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:42       1344571
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:42       1363303
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:42       1184522
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:42       1330821
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:42       1359258
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:42       1344034
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:42       1267332
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:42       1347300
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:42       1352482
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:42       1342261
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:42       1360832
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:42       1184507
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:42       1330154
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:42       1358516
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:42       1340859
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:42       1267092
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:42       1347259
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:42       1351576
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:42       1340250
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:43       1372372
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:43       1184540
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:43       1330337
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:43       1356886
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:43       1348322
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:43       1266939
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:43       1347678
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:43       1363592
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:43       1340300
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:44       1390641
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:44       1184526
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:44       1330906
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:44       1355190
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:44       1363338
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:44       1267274
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:44       1346419
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:44       1383919
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:44       1345314
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:44       1219206
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:44       1184528
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:44       1330500
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:44       1353611
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:44       1385945
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:44       1266671
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:44       1347564
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:44       1216967
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:44       1357825
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:45       1237041
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:44       1184502
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:45       1331085
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:45       1353753
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:44       1214870
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:45       1266557
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:45       1346039
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:45       1238469
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:44       1374424
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:45       1257953
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:45       1184530
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:45       1330997
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:45       1354831
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:45       1235100
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:45       1266947
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:45       1346481
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:45       1263952
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:45       1392610
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:45       1271249
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:45       1184527
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:45       1330858
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:45       1358343
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:45       1252412
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:45       1267116
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:45       1345876
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:45       1278572
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:45       1219034
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:45       1283150
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:45       1184523
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:45       1331109
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:45       1363817
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:45       1264349
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:45       1267339
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:45       1345500
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:45       1292152
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:45       1231573
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:46       1283616
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:46       1184518
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:46       1331187
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:46       1370110
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:46       1270386
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:46       1267261
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:46       1346965
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:46       1293383
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:46       1241798
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:46       1284709
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:46       1184519
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:46       1331430
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:46       1375514
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:46       1269616
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:46       1266785
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:46       1347527
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:46       1293257
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:46       1245447
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:46       1274128
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:46       1184541
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:46       1331062
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:46       1381238
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:46       1265609
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:46       1266911
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:46       1346355
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:46       1283618
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:46       1246305
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:46       1265656
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:46       1184540
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:46       1331287
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:46       1386238
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:46       1257731
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:46       1267403
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:46       1347114
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:46       1274938
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:46       1242322
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:47       1245797
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:47       1184494
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:47       1331243
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:47       1389262
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:47       1245257
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:47       1267253
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:47       1347902
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:47       1254171
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:47       1236142
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:47       1229607
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:47       1184538
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:47       1331420
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:47       1390247
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:47       1230509
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:47       1267342
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:47       1348086
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:47       1235940
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:47       1227747
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:47       1204985
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:47       1184567
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:47       1331465
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:47       1388993
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:47       1213419
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:47       1267008
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:47       1347645
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:47       1210147
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:47       1404729
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:48       1369978
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:48       1184495
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:48       1331258
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:48       1386797
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:48       1376609
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:48       1266578
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:48       1348327
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:48       1372410
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:48       1389871
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:48       1355471
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:48       1184529
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:48       1331799
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:48       1382911
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:48       1357936
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:48       1267051
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:48       1348758
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:48       1352260
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:48       1375102
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:48       1355051
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:48       1184550
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:48       1331588
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:48       1377673
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:48       1347044
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:48       1267111
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:48       1349095
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:48       1349871
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:48       1362793
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:49       1356355
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:49       1184537
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:49       1331834
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:49       1374113
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:49       1343800
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:49       1266997
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:49       1349099
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:49       1348900
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:49       1353240
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:49       1357658
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:49       1184464
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:49       1331573
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:49       1370211
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:49       1341515
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:49       1266578
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:49       1349260
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:49       1349764
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:49       1347189
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:49       1361378
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:49       1184543
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:49       1333380
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:49       1353215
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:49       1339903
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:49       1268934
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:49       1348724
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:49       1351687
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:49       1334210
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:50       1277779
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:50       1184536
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:50       1333939
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:50       1360257
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:50       1258944
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:50       1269366
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:50       1347205
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:50       1286427
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:50       1226383
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:51       1227683
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:51       1184503
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:51       1334561
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:51       1387369
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:51       1230005
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:51       1269663
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:51       1349415
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:51       1235458
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 12-Jun-2024 17:51       1225627