Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/15/w_so/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:36       728290
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:36       764536
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:36       742008
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:36       850479
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:36       812389
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:36       790584
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:36       776183
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:36       786491
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:36       730090
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:36       764511
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:36       742225
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:36       850769
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:36       812342
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:36       790849
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:36       776269
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:36       786206
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:37       732908
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:37       763814
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:37       741684
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:37       850757
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:37       812820
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:37       790639
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:37       776286
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:37       786006
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:37       735292
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:37       763923
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:37       742192
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:37       850744
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:37       812644
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:37       790555
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:37       776265
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:37       786175
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:40       736569
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:40       763622
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:40       742609
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:40       850984
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:40       812596
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:40       790755
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:40       776636
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:40       786375
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:40       738740
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:40       762877
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:40       742327
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:40       850726
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:40       812338
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:40       790711
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:40       776630
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:40       786193
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:40       740524
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:40       762707
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:40       742155
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:40       850737
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:40       812057
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:40       790721
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:40       776529
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:40       786116
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:40       741914
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:40       762907
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:40       742137
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:40       850755
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:40       812062
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:40       790678
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:40       776639
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:40       786111
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:41       744316
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:41       762336
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:41       742319
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:41       850617
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:41       812102
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:41       790616
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:41       776716
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:41       786039
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:41       745724
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:41       762530
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:41       742506
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:41       850555
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:41       812126
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:41       790805
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:41       776674
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:41       786542
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:41       746942
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:42       762847
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:41       742518
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:41       850466
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:42       811676
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:42       790862
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:41       776810
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:41       786268
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:42       747929
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:42       763090
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:42       742531
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:42       850644
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:42       811928
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:42       791048
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:42       776558
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:42       786703
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:42       749124
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:42       763335
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:42       742732
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:42       850394
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:42       812138
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:42       791062
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:42       776588
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:42       786252
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:42       749092
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:42       763573
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:42       742422
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:42       850361
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:42       812348
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:42       791049
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:42       776571
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:42       786510
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:43       748189
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:43       763967
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:43       742478
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:43       850530
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:43       812762
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:43       790956
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:43       776739
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:43       786331
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:43       746360
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:43       763692
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:43       742037
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:43       850385
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:43       812954
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:43       790723
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:43       776725
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:43       786330
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:43       744048
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:43       763783
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:43       742191
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:43       850451
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:43       813401
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:43       790867
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:43       777022
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:43       786401
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:44       741957
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:44       763818
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:44       742533
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:44       850139
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:44       813395
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:44       790944
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:44       776778
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:44       786206
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:44       738223
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:44       763507
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:44       742564
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:44       850167
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:44       813635
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:44       791073
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:44       776723
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:44       786327
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:44       735051
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:44       763287
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:44       742834
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:44       850139
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:44       813580
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:44       791096
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:44       776533
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:44       785884
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:45       732764
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:45       763284
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:45       742981
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:45       850068
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:45       813433
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:45       791077
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:45       776891
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:45       786157
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:45       730756
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:45       763481
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:45       742448
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:45       849894
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:45       813662
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:45       791007
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:45       776876
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:45       786456
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:45       729788
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:45       763633
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:45       742632
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:45       850015
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:45       813339
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:45       791003
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:45       776644
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:45       786293
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:45       729446
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:45       763325
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:45       742492
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:45       849935
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:45       813428
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:45       790911
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:45       776628
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:45       786530
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:46       730284
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:46       763452
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:46       742376
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:46       849848
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:46       813754
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:46       791085
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:46       776813
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:46       786644
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:46       731718
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:46       763066
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:46       743167
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:46       849846
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:46       814046
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:46       791185
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:46       776969
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:46       786815
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:46       733698
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:46       762912
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:46       742433
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:46       849750
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:46       814315
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:46       791270
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:46       776663
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:46       786819
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:47       735304
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:47       762995
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:47       742780
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:47       849852
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:47       814448
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:47       791514
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:47       777112
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:47       786958
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:48       737441
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:48       762945
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:48       742892
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:48       849953
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:48       814729
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:48       791401
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:48       776927
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:48       787022
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:48       739345
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:48       763310
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:48       742744
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:48       849729
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:48       814878
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:48       791449
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:48       776886
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:48       787339
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:49       740948
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:49       762807
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:49       742727
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:49       849890
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:49       814594
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:49       791275
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:49       777356
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:49       787932
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:49       749830
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:49       764294
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:49       743090
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:49       849597
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:49       814872
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:49       791376
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:49       776995
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:49       787615
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:50       737421
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:50       763029
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:50       742806
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:50       849473
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:50       815963
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:50       791303
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:50       776756
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:50       788215
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:50       729550
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:50       761849
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:50       743240
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:50       849575
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:50       815393
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:50       791346
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:50       777254
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 17:50       788132