Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/15/w_so_ice/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:39        2140
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:39        2088
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:39        75020
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:39        16657
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:39        2481
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:39        94544
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:39        42032
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:39        3822
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:40        2178
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:40        2042
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:40        75033
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:40        16722
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:40        2398
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:40        94551
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:40        42005
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:40        3772
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:40        2108
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:40        2012
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:40        75023
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:40        16597
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:40        2398
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:40        94503
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:40        41855
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:40        3726
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:40        2032
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:40        1916
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:40        74974
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:40        16489
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:40        2377
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:40        94521
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:40        41943
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:40        3755
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:40        2031
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:40        1928
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:40        75034
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:40        16563
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:40        2412
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:40        94502
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:40        41699
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:40        3744
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:41        2023
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:41        1981
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:41        75122
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:41        16479
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:41        2358
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:41        94515
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:41        41660
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:41        3739
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:41        2021
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:41        1962
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:41        75115
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:41        16411
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:41        2440
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:41        94531
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:41        41495
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:41        3747
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:41        2075
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:41        1941
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:41        75102
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:41        16397
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:41        2467
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:41        94534
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:41        41604
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:41        3728
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:42        2147
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:42        1960
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:42        75153
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:42        16358
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:42        2444
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:42        94522
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:42        41415
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:42        3738
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:42        2150
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:42        1977
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:42        75036
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:42        16346
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:42        2488
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:42        94530
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:42        41363
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:42        3724
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:43        2192
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:43        1992
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:43        75170
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:43        16244
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:43        2513
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:43        94538
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:43        41393
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:43        3721
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:43        2153
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:43        2017
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:43        75044
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:43        16194
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:43        2517
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:43        94535
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:43        41244
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:43        3734
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:43        2135
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:43        1949
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:43        75154
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:43        16208
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:43        2493
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:43        94530
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:43        41180
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:43        3726
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:43        2136
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:43        1984
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:43        75121
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:43        16071
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:43        2475
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:43        94526
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:43        41141
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:43        3762
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:44        2039
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:44        1933
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:44        75125
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:44        16121
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:44        2462
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:44        94534
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:44        40936
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:44        3756
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:44        2011
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:44        1849
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:44        75221
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:44        16034
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:44        2351
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:44        94530
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:44        40955
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:44        3698
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:44        1940
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:44        1836
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:44        75218
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:44        15954
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:45        2189
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:44        94542
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:44        40819
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:44        3695
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:45        1885
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:45        1788
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:45        75207
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:45        15918
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:45        2172
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:45        94520
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:45        40886
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:45        3664
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:45        1882
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:45        1720
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:45        75043
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:45        15902
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:45        2132
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:45        94539
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:45        40696
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:45        3580
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:45        1814
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:45        1625
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:45        75115
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:45        15811
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:45        2089
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:45        94543
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:45        40592
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:45        3612
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:46        1697
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:46        1631
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:46        75023
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:46        15741
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:46        2060
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:46        94514
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:46        40569
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:46        3600
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:46        1742
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:46        1607
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:46        75101
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:46        15686
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:46        2007
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:46        94489
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:46        40488
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:46        3543
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:46        1689
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:46        1540
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:46        75072
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:46        15664
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:46        1993
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:46        94536
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:46        40481
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:46        3454
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:46        1633
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:46        1544
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:46        75043
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:46        15460
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:46        1973
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:46        94517
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:46        40405
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:46        3459
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:47        1600
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:47        1556
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:47        74963
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:47        15500
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:47        2063
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:47        94513
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:47        40312
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:47        3448
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:47        1637
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:47        1564
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:47        74995
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:47        15502
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:47        2004
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:47        94517
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:47        40324
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:47        3426
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:48        1614
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:48        1499
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:47        75048
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:47        15486
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:47        1950
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:47        94508
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:47        40165
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:47        3457
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:48        1609
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:48        1485
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:48        75085
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:48        15359
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:48        1999
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:48        94513
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:48        40073
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:48        3449
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:48        1606
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:48        1528
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:48        75021
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:48        15377
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:48        1943
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:48        94512
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:48        40024
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:48        3416
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:48        1706
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:48        1576
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:48        75086
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:48        15329
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:48        1994
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:48        94510
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:48        40076
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:48        3456
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:49        1921
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:49        1592
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:49        74964
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:49        15238
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:49        1962
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:49        94497
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:49        39911
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:49        3417
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:49        2211
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:49        1676
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:49        75081
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:49        14937
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:49        2059
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:49        94506
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:49        39567
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:49        3445
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:50        1638
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:50        1522
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:50        75175
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:50        14687
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:50        1958
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:50        94534
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:50        39214
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:50        3339
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:50        1503
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:50        1361
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:50        75166
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:50        14331
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:50        1773
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:50        94482
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:50        38814
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 17:50        3256