Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/21/w_so/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:39       737885
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:39       761781
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:39       741464
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:39       851238
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:39       810338
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:39       789713
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:39       775244
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:39       786466
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:40       739183
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:40       761408
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:40       741395
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:40       851071
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:40       810605
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:40       789667
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:40       775522
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:40       786395
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:40       740815
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:40       761524
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:40       741374
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:40       851375
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:40       811004
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:40       789692
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:40       775537
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:40       786348
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:40       742325
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:40       761151
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:40       741324
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:40       851042
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:40       810907
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:40       789861
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:40       775637
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:40       786233
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:40       743553
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:40       761108
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:40       741516
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:40       851367
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:40       810893
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:40       789794
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:40       775701
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:40       786433
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:41       744679
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:41       760854
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:41       741728
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:41       851204
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:41       810795
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:41       789801
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:41       775678
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:41       786522
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:41       745412
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:41       760396
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:41       741401
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:41       851106
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:41       810511
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:41       789740
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:41       775718
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:41       786442
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:41       746422
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:42       760625
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:41       741336
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:42       851188
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:41       810758
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:41       789953
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:41       775696
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:41       786405
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:42       746208
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:42       760563
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:42       741568
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:42       851101
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:42       810410
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:42       789803
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:42       776080
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:42       786191
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:42       745193
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:42       760741
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:42       741280
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:42       851062
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:42       810545
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:42       790064
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:42       775855
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:42       786250
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:42       744683
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:42       760488
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:42       741337
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:42       851107
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:42       810385
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:42       789829
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:42       776160
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:42       786485
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:43       742415
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:43       760484
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:43       741817
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:43       851043
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:43       810613
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:43       789986
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:43       775855
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:43       786741
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:43       739543
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:43       760456
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:43       742248
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:43       851032
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:43       810828
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:43       789864
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:43       775960
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:43       786322
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:43       736807
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:43       760439
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:43       742055
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:43       851116
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:43       811040
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:43       789925
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:43       775865
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:43       786519
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:43       734285
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:43       760124
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:43       742311
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:43       851190
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:43       810547
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:43       789912
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:43       776172
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:43       786217
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:44       731521
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:44       759740
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:44       742066
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:44       851022
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:44       811136
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:44       790289
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:44       776221
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:44       786572
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:44       730721
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:44       759799
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:44       742098
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:44       851063
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:44       810987
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:44       790351
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:44       776287
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:44       786080
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:44       729704
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:44       759926
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:44       742094
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:44       851388
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:44       810855
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:44       790209
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:44       776172
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:44       786304
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:45       730085
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:45       759836
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:45       741688
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:45       850954
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:45       811365
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:45       790087
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:45       776146
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:45       786126
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:45       731497
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:45       760157
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:45       742119
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:45       851088
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:45       811372
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:45       790303
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:45       776198
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:45       786690
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:45       733461
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:45       760251
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:45       742382
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:45       851232
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:45       811399
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:45       790636
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:45       776290
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:45       786122
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:46       735350
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:46       760688
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:46       741782
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:46       851046
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:46       811466
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:46       790320
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:46       776284
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:46       786226
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:46       737434
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:46       760074
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:46       741711
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:46       851017
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:46       811909
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:46       790219
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:46       776269
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:46       786385
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:46       739311
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:46       760397
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:46       742052
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:46       850788
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:46       812099
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:46       790386
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:46       776295
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:46       786115
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:46       741004
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:46       760837
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:46       741833
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:46       850802
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:46       811930
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:46       790368
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:46       776243
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:46       786105
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:47       743011
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:47       761359
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:47       741886
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:47       851009
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:47       811887
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:47       790363
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:47       776170
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:47       786404
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:47       744323
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:47       761398
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:47       741785
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:47       850659
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:47       812345
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:47       790289
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:47       776215
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:47       786587
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:47       745869
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:47       762037
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:47       741827
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:47       851103
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:47       812293
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:47       790309
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:47       776117
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:47       786490
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:48       747059
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:48       761979
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:48       741978
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:48       850987
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:48       812475
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:48       790500
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:48       776270
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:48       786517
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:48       747825
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:48       761958
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:48       742111
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:48       851016
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:48       812810
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:48       790510
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:48       776260
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:48       786323
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:48       748939
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:48       762206
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:48       742045
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:48       850595
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:48       812731
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:48       790412
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:48       776318
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:48       786277
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:49       740230
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:49       761474
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:49       742223
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:49       850604
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:49       812927
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:49       790676
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:49       776407
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:49       786232
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:51       731569
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:51       760972
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:51       742555
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:51       850600
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:51       813360
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:51       790666
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:51       776570
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:51       786478
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:51       742398
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:51       761232
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:51       741986
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:51       850686
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:51       813697
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:51       790664
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:51       776275
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 21-Jun-2024 23:51       787030