Index of /weather/nwp/icon-eu/grib/21/w_so_ice/


../
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:39        5412
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:39        4140
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:39        74990
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:39        19750
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:39        3465
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:39        94304
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:39        45502
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:39        5119
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:39        5483
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:39        4442
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:39        75009
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:39        19728
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:39        3613
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:39        94335
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:39        45496
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:39        5164
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:40        5473
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:40        4525
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:40        74992
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:40        19615
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:40        3722
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:40        94329
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:40        45299
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:40        5174
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:40        5470
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:40        4596
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:40        74865
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:40        19594
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:40        3792
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:40        94336
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:40        45227
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:40        5182
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:40        5377
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:40        4601
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:40        74912
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:40        19570
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:40        3832
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:40        94318
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:40        45245
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:40        5180
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:40        5345
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:40        4604
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:40        74953
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:40        19459
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:40        3917
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:40        94309
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:40        45108
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:40        5182
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:41        5291
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:41        4547
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:41        74996
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:41        19439
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:41        3956
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:41        94310
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:41        45019
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:41        5194
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:41        5266
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:41        4503
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:41        74935
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:41        19361
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:41        3899
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:41        94316
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:41        44878
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:41        5162
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:42        5238
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:42        4486
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:42        74908
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:42        19299
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:42        3991
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:42        94328
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:42        44753
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:42        5203
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:42        5140
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:42        4452
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:42        74967
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:42        19222
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:42        3952
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:42        94335
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:42        44669
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:42        5206
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:44        5063
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:44        4455
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:44        74886
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:44        19194
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:44        3944
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:44        94382
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:44        44615
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:44        5206
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:44        5039
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:44        4426
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:44        75088
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:44        19231
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:44        3938
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:44        94332
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:44        44468
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:44        5188
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:45        4963
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:45        4427
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:45        75104
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:45        19037
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:45        3936
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:45        94328
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:45        44356
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:45        5194
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:45        4897
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:45        4351
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:45        75039
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:45        18965
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:45        3978
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:45        94329
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:45        44282
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:45        5189
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:45        4863
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:45        4321
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:45        75037
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:45        18968
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:45        3889
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:45        94307
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:45        44248
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:45        5184
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:45        4808
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:45        4289
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:45        75004
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:45        18910
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:45        4016
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:45        94318
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:45        44199
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:45        5151
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:46        4758
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:46        4263
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:46        75016
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:46        18861
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:46        4017
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:46        94299
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:46        44054
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:46        5130
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:46        4746
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:46        4132
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:46        75036
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:46        18812
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:46        3944
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:46        94322
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:46        43972
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:46        5151
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:46        4737
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:47        4230
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:47        75118
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:47        18692
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:47        3919
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:47        94248
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:47        43962
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:47        5157
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:47        4750
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:47        4108
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:47        75112
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:47        18609
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:47        4003
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:47        94313
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:47        43821
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:47        5212
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:47        4810
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:47        4089
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:47        75148
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:47        18584
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:47        3639
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:47        94338
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:47        43730
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:47        5103
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:47        4857
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:47        3971
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:47        74984
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:47        18501
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:47        3416
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:47        94317
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:47        43729
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:47        5083
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:48        4995
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:48        4022
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:48        75089
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:48        18392
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:48        3426
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:48        94322
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:48        43506
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:48        5097
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:48        5334
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:48        4148
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:48        75057
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:48        18420
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:48        3435
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:48        94314
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:48        43525
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:48        5033
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:48        5619
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:48        4296
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:48        74999
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:48        18265
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:48        3538
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:48        94315
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:48        43499
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:48        5029
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:48        5863
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:48        4477
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:48        75090
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:48        18204
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:48        3686
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:48        94330
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:48        43472
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:48        5084
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:49        5844
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:49        4588
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:49        75024
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:49        18251
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:49        3763
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:49        94293
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:49        43256
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:49        5106
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:49        5727
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:49        4616
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:49        75003
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:49        18158
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:49        3857
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:49        94314
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:49        43213
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:49        5102
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:49        5528
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:49        4564
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:49        75049
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:49        18063
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:49        3867
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:49        94301
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:49        43055
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:49        5091
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:50        5275
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:50        4489
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:50        75130
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:50        17973
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:50        3838
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:50        94331
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:50        43051
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:50        5115
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:50        5067
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:50        4331
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:50        75139
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:50        17925
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:50        3904
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:50        94314
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:50        42980
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:50        5062
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:50        4616
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:50        4265
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:50        75192
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:50        17394
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:50        3830
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:50        94322
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:50        42503
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:50        5077
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:51        4366
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:51        4164
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:51        75109
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:51        16975
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:51        3683
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:51        94313
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:51        42067
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:51        4948
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:55        5065
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:55        4184
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:55        75001
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:55        16601
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:55        3374
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:55        94301
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:55        41650
icon-eu_europe_regular-lat-lon_soil-level_20240..> 17-Jun-2024 23:55        4808